Gusto musical y espacio social juvenil. Prácticas musicales en Barcelona y Trójmiasto

Author

Rodríguez Suárez, Roberto Alexis

Director

Romaní Alfonso, Josep Oriol

Codirector

Martínez Sanmartí, Roger

Date of defense

2014-09-18

Pages

354 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball Social

Abstract

La tesi té com a objectiu general estudiar les pràctiques musicals de joves habitants o en trànsit a les ciutats de Barcelona i Trójmiasto. La intenció és poder desvetllar lògiques de sentit i identitat cultural que es generen a través d'aquestes. L'aproximació a l'estudi del gust i l'espai social juvenil intenta participar en els debats actuals en aquestes àrees, desenvolupant una aproximació teòric-metodològica a través d'un estudi sobre les pràctiques musicals vistes des de les trajectòries biogràfiques. Buscant contribuir en la comprensió del procés de socialització, les divisions i distincions socials que constitueixen la cultura popular contemporània. Aquesta recerca es basa en l'anàlisi qualitativa de dades etnogràfiques recollits a Barcelona i en Trójmiasto. Les entrevistes en profunditat han estat el principal instrument per a l'obtenció de dades per a aquest estudi. Però també es va recórrer a l'observació participant, a fonts secundàries i una combinació d'acostaments i tècniques d'anàlisis.Els principals resultats de la recerca van revelar com el gust musical és un punt d'ancoratge l'anàlisi del qual ens va permetre aportar comprensió i triangular els processos de mediació entre les diferents instàncies socials en els quals es creen estratègies quotidianes per a la conformació del gust musical. La tesi en el seu conjunt va demostrar la utilitat de posar en el centre de l'anàlisi a observar què classe de coses fan les persones en relació a la música i quina classe de discursos creen les persones en relació a la música. I d'aquesta manera hem pogut pensar al gust musical com un procés i no com un objecte. Ho vam poder presentar en aquesta tesi des de les seves vinculacions a través de les biografies des d'una aproximació en la qual el gust constitueix una pràctica corporal, col·lectiva i instrumentada.


La tesis tiene como objetivo general estudiar las prácticas musicales de jóvenes habitantes o en tránsito en las ciudades de Barcelona y Trójmiasto. La intención es poder desvelar lógicas de sentido e identidad cultural que se generan a través de éstas. La aproximación al estudio del gusto y el espacio social juvenil intenta participar en los debates actuales en estas áreas, desarrollando una aproximación teórico-metodológica a través de un estudio sobre las prácticas musicales vistas desde las trayectorias biográficas. Buscando contribuir en la comprensión del proceso de socialización, las divisiones y distinciones sociales que constituyen la cultura popular contemporánea. Esta investigación se basa en el análisis cualitativo de datos etnográficos recogidos en Barcelona y en Trójmiasto. Las entrevistas en profundidad han sido el principal instrumento para la obtención de datos para este estudio. Pero también se recurrió a la observación participante, a fuentes secundarias y una combinación de acercamientos y técnicas de análisis. Los principales resultados de la investigación revelaron como el gusto musical es un punto de anclaje cuyo análisis nos permitió aportar comprensión y triangular los procesos de mediación entre las diferentes instancias sociales en los que se crean estrategias cotidianas para la conformación del gusto musical. La tesis en su conjunto demostró la utilidad de poner en el centro del análisis en observar qué clase de cosas hacen las personas en relación a la música y qué clase de discursos crean las personas en relación a la música. Y de esa manera hemos podido pensar al gusto musical como un proceso y no como un objeto. Lo pudimos presentar en esta tesis desde sus vinculaciones a través de las biografías desde una aproximación en la que el gusto constituye una práctica corporal, colectiva e instrumentada.


The thesis has the overall aim to study the musical practices of young people in the cities of Barcelona and Trójmiasto. The intention is to analyse meaning-making and cultural identity that are generated through them. The approach to the study of taste and youth social space seeks to participate in current debates in these areas, developing a theoretical-methodological approach through a study of musical practices from the biographical trajectories. We are seeking understanding the process of socialization, social divisions and distinctions that constitute contemporary popular culture. This research is based on qualitative analysis of ethnographic data collected in Barcelona and Trójmiasto. In-depth interviews have been the main instrument for data collection for this study. But participant observation, secondary sources and a combination of approaches and analytical techniques were also used. The main results of the research revealed musical taste is an anchor point whose analysis allowed us to bring understanding and perspective to study mediation processes between different social instances in which everyday strategies are set to shape musical tastes. The thesis as a whole demonstrates the usefulness of putting at the center of analysis a scope at what kinds of things people do in relation to music and what kind of discourses people create in relation to music. Thus we presented musical taste as a process rather than an object. In this thesis musical taste is understood from its links through the biographies from an approach in which the taste is an embodied, instrumented and collective practice.

Keywords

Gust Musical; Pràctiques Musical; Cultures Juvenils; Gusto Musical; Prácticas Musicales; Culturas Juveniles; Music Taste; Music Practices; Youth Cultures

Subjects

3 - Social Sciences; 572 - Physical anthropology

Knowledge Area

Ciències Socials i jurídiques

Documents

TESI.pdf

61.20Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)