Model de Desenvolupament Cultural Comunitari a partir de l'anàlisi d'experiències internacionals i locals d'art comunitari

Author

Serra Sangüesa, Laia

Director

Morata García, M. Jesús

Date of defense

2018-01-25

Pages

404 p.Department/Institute

Universitat Ramon Llull. Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés

Abstract

La investigació Model de Desenvolupament Cultural Comunitari a partir de l’anàlisi d’experiències internacionals i locals d’art comunitari es centra en l’àrea d’estudi del Desenvolupament Cultural Comunitari i els seus elements definitoris en diferents escenaris. L’objectiu principal d’aquesta tesi doctoral és proposar un model de Desenvolupament Cultural Comunitari que permetrà aportar nous recursos de caràcter conceptual i metodològic per la seva aplicació en múltiples contextos. La metodologia utilitzada per realitzar la present investigació s’ha centrat en un estudi de casos múltiples d’organitzacions locals. Considerant la naturalesa complexa de l’objecte d’estudi, s’ha utilitzat un disseny de mètode mixt integrant dades qualitatives (anàlisi documental, observació no participant i entrevistes) i quantitatives (qüestionaris). La investigació parteix de la conceptualització del DCC i de la revisió de 8 experiències internacionals d’art comunitari per l’establiment de categories i subcategories pel treball de camp. L’anàlisi i configuració del model de DCC vol verificar la intensitat de relació entre l’aplicació dels projectes analitzats i la seva incidència en el foment de les dimensions política (en clau de treball en xarxa, valor públic de la cultura, institucions culturals, accés a la cultura, sostenibilitat i transparència), educativa (des de la perspectiva de l’educació artística, la creativitat, el desenvolupament personal, els nivells d’aprenentatges i les visions pedagògiques) i social (a partir de l’acompanyament i el vincle, la participació, l’apoderament comunitari i la ciutadania).


La investigación Modelo de Desarrollo Cultural Comunitario a partir del análisis de experiencias internacionales y locales de arte comunitario se centra en el área de estudio del Desarrollo Cultural Comunitario y sus elementos definitorios en diferentes escenarios. El objetivo principal de esta tesis doctoral es proponer un modelo de Desarrollo Cultural Comunitario que permitirá aportar nuevos recursos de carácter conceptual y metodológico para su aplicación en múltiples contextos. La metodología utilizada para realizar la presente investigación se ha centrado en un estudio de casos múltiples de organizaciones locales. Considerando la naturaleza compleja del objeto de estudio, se ha utilizado un diseño de método mixto integrando datos cualitativos (análisis documental, observación no participante y entrevistas) y cuantitativas (cuestionarios). La investigación parte de la conceptualización del DCC y de la revisión de 8 experiencias internacionales de arte comunitario para el establecimiento de categorías y subcategorías para el trabajo de campo. El análisis y configuración del modelo de DCC quiere verificar la intensidad de relación entre la aplicación de los proyectos analizados y su incidencia en el fomento de las dimensiones política (en clave de trabajo en red, valor público de la cultura, instituciones culturales, acceso a la cultura, sostenibilidad y transparencia), educativa (desde la perspectiva de la educación artística, la creatividad, el desarrollo personal, los niveles de aprendizajes y las visiones pedagógicas) y social (a partir del acompañamiento y el vínculo, la participación, el empoderamiento comunitario y la ciudadanía).


The research that we present, Model of Community Cultural Development. Analysis of international and local experiences, aims to know how the projects promotes, by activities and programmes, involved people’s learning beyond an artistic point of view. Moreover, the research analyses the way that the organisations provides artistic and educative actions that make possible to work on participation, empowerment and citizenship, build from arts education, well-being spaces and community development areas. To achieve these objectives, the research will analyse organisations whose initiatives are grounded in the social context in which they are situated and which employ collaborative arts practices. To gather this information, the research will study paradigmatic organisations based in different countries around the world. After that, the research will focus on a case study of three local organisations.

Keywords

Xarxa; Valor cultural; Sostenibilitat; Accés a la cultura; Educació artística; Creativitat; Desenvolupament personal; Participació; Apoderament; Ciutadania

Subjects

00 - Prolegomena. Fundamentals of knowledge and culture. Propaedeutics

Knowledge Area

Arts, humanitats i llengües

Documents

Tesi_Laia_Serra.pdf

1.685Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)