Anàlisi de l’HMG-CoA reductasa d’Arabidopsis thaliana: implicació en la morfogènesi del reticle endoplasmàtic

 

Files in this item

This item appears in the following Collections