Doctorat en Ecologia Marina

Constituïm, avui, una Universitat que des de la seva antiga saviesa i des de la seva actual joventut, compromesa amb la seva realitat històrica, cultural i lingüística, vol bastir, dia rere dia, una institució dedicada a la creació i a la transmissió de coneixements, a la investigació i a la cultura, activitats totes que volem que siguin de la major qualitat i competència acadèmica al servei del nostre país; però també una Universitat amb voluntat de fer seu l'esperit universalista, que es projecta a un món cada vegada més obert i intercomunicat, però sempre en un clima de tolerància que permeti la defensa i difusió dels nostres valors culturals i lingüístics, els de la solidaritat, el respecte a la diversitat i la protecció del medi.


Si sou doctor o doctora de la Universitat de les Illes Balears i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@uib.es. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents.

Recent Submissions

Ecology and management of the common dolphinfish (Coryphaena hippurus) in a warming Mediterranean 

Moltó Seguí, Vicenç (Date of defense: 2023-09-07)

[eng] The common dolphinfish or mahi-mahi (Coryphaena hippurus) is a large pelagic and highly migratory fish distributed in tropical and subtropical waters around the globe. The Mediterranean Sea population supports ...

Response of nitrogen fixers associated with Posidonia oceanica to environmental factors and emerging pollutants 

Fernández Juárez, Víctor (Date of defense: 2021-08-27)

[eng] N2-fixers bacteria or diazotrophs reduce atmospheric nitrogen (N2) into ammonia (NH3) and play a significant role in the ocean's N-cycles by providing new inorganic nitrogen to planktonic and benthic primary ...

Dynamics of the deep-sea teleost black scabbardfish (Aphanopus carbo Lowe, 1839) in the Northeast Atlantic 

Alves Farias, Inês (Date of defense: 2021-11-03)

[eng] Aphanopus carbo (Lowe, 1839), the black scabbardfish, is a benthopelagic teleost with high commercial value in the NE Atlantic, especially in Madeira Archipelago and mainland Portugal. Given its commercial interest ...

Patterns of phytoplankton and primary production variability in the Mediterranean Sea based on remote sensing data 

Salgado Hernanz, Paula Maria (Date of defense: 2019-05-10)

[eng] This PhD thesis aims to assess the spatial and temporal patterns of phytoplankton variability and primary production in the surface waters of the Mediterranean Sea. The research is organized in three studies and ...

Defense strategies against herbivory in seagrasses 

Hernán Martínez, Gema (Date of defense: 2017-09-29)

[cat] [cat]Introducció L’ herbivorisme és un procés ecològic clau que regula la composició i l’estructura de les comunitats de plantes i determina la transferència d'energia de productors primaris a la resta de la ...