Contactes consonàntics en balear: Descripció i anàlisi. Els, 

    Pons, Clàudia (Date of defense: 2004-09-09)

    Aquesta tesi té dos objectius. En primer lloc, oferir una descripció lingüística dels processos fonològics promoguts pels contactes consonàntics en balear a partir del conjunt d'enquestes dialectals que van servir de base ...

    Variació terminològica: anàlisi de la variació denominativa en textos de diferent grau d'especialització de l'àrea de medi ambient, La 

    Freixa, Judit (Date of defense: 2002-10-11)

    La tesi parteix d'un conjunt d'idees sobre la terminologia, sobre els termes i sobre la variació terminològica. Des d'un acostament lingüístic a la terminologia, considero que la variació existeix en terminologia igual com ...