Aportació a la descripció i seguiment de camins navegables en entorns naturals a partir de l'anàlisi de regions en seqüències d'imatges

 

Files in this item

This item appears in the following Collections