New design proposal to mimic the joint structure between bone and hyaline cartilage

Documents amb el text complet d'aquesta tesi

Aquesta tesi apareix a les col·leccions següents