Science, Medicine, Spirituality and Ayahuasca in Catalonia. Understanding ritual healing in the treatment of addictions from an interdisciplinary perspective.

Author

Apud Peláez, Ismael

Director

Romaní Alfonso, Josep Oriol

Codirector

Czachesz, István

Date of defense

2017-11-24

Pages

295 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball Social

Abstract

L'ayahuasca és un compost psicoactiu provinent de l'Amazones, i popularitzat en les recents dècades dins de les xarxes religiós/espirituals internacionals, i els investigadors acadèmics interessats en les seves aplicacions clíniques. La investigació és un estudi dels rituals d'ayahuasca a Catalunya i àrees circumdants, focalitzant en el seu ús en el tractament de les addiccions. Els objectius centrals de l' estudi són: a) sota una perspectiva d'antropologia mèdica, descriure les xarxes socials informals de l'ayahuasca dins dels sistemes alternatius d'atenció en salut; b) analitzar l'interès acadèmic en l'ayahuasca sota les relacions i tensions entre ciència i religió; c) explicar en termes tant cognitius com culturals como es produeix la cura ritual en el tractament de les addiccions per al cas de l'ayahuasca. La investigació es focalitzarà en centres de Catalunya, València, i les Illes Balears, usant un enfocament etnogràfic que inclou entrevistes als directors dels grups, observació participant per a l'anàlisi del disseny ritual en cada centre, i tècniques biogràfiques per a l'estudi dels casos d'addictes, que han estat tractats i curats mitjançant l'ayahuasca. La cura ritual serà analitzada usant un model interdisciplinari d'antropologia mèdica, que considera tant elements culturals com cognitius.


La ayahuasca es un compuesto psicoactivo proveniente del Amazonas, y popularizado en las recientes décadas dentro de las redes religioso/espirituales internacionales, y los investigadores académicos interesados en sus aplicaciones clínicas. La pesente investigación es un estudio de los rituales de ayahuasca en Cataluña y áreas circundantes, focalizando en su uso en el tratamiento de las adicciones. Los objetivos centrales del presente estudio son: a) bajo una perspectiva de antropología médica, describir las redes sociales informales de la ayahuasca dentro de los sistemas alternativos de atención en salud; b) analizar el interés académico en la ayahuasca bajo las relaciones y tensiones entre ciencia y religión/espiritualidad; c) explicar en términos tanto cognitivos como culturales como opera la cura ritual en el tratamiento de las adicciones para el caso de la ayahuasca. La presente investigación se focalizará en centros de Cataluña, Valencia, y las Islas Baleares, usando un enfoque etnográfico que incluye entrevistas a los directores de los grupos, observación participante para el análisis del diseño ritual en cada centro, y técnicnas biográficas para el estudio de los casos de adictos, que han sido tratados y curados mediante la ayahuasca. LA cura ritual será analizada usando un modelo interdisciplinario de antropología médica, que considera tanto elementos culturales como cognitivos.


Ayahuasca is a mix of psychoactive substances from the Amazon, popularized in recent decades by transnational religious networks, and academic researchers interested in its clinical applications. The current dissertation is a study of ayahuasca rituals in Catalonia and surrounding areas, focusing on its use in the treatment of addictions. The main objectives of the research are: a) to use the perspective of medical anthropology to understand informal ayahuasca social networks as being embedded in alternative health care systems; b) to explain the academic interest in ayahuasca because of the relations and tensions between science and religion/spirituality; c) to gain a cognitive and cultural understanding of how the healing ritual works in the case of ayahuasca being used to treat addictions. The research studies several centers in Catalonia, Valencia, and the Balearic Islands, using an ethnographic approach that includes interviews with the leaders of the groups, participant observation for the analysis of the ritual design in each center, and biographic techniques for the study of cases of addicts who have been treated and cured. Ritual healing will be investigated using a medical anthropology model and an interdisciplinary approach that considers both cultural and cognitive elements

Keywords

ayahuasca; tractament d´addicions; espiritualitat; tratamiento de adicciones; espiritualidad; addiction treatment; spirituality

Subjects

159.9 - Psychology; 2 - Religion. Theology; 572 - Physical anthropology; 616.89 - Psychiatry. Pathological psychiatry. Psychopathology

Knowledge Area

Ciències de la salut

Documents

TESI.pdf

20.12Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)