Eficàcia dels processos de psicologia coaching. Mesura dels canvis de la desitjabilitat de control, l'autoeficàcia general i l'actitud proactiva en processos de psicologia coaching

 

Files in this item

This item appears in the following Collections