El Jardí de les Delícies- interacció humana en un espai de neurorehabiltació

Author

Cirera Serrallonga, Eva

Director

Comelles Esteban, José María,

Date of defense

2018-10-30

Pages

217 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball Social

Abstract

«El Jardí de les Delícies- Interacció humana en un espai de neurorehabilitació» recull experiències compartides per persones en un espai concret com és un centre de neurorehabilitació. Aquest espai és anomenat Persèpolis i l’etnografia que aquí es presenta és el trajecte comprès entre 2008 i 2017 durant la implementació d’un nou model de treball interdisciplinari en el qual professionals, pacients i famílies comparteixen gran part de les hores que té un dia en el context de sessions de tractament. Aquest nou model de treball ha estat basat en el concepte de «Basale Stimulation®» (BS) i és una forma de potenciació de la comunicació, la interacció i el desenvolupament orientada en totes les seves àrees a les necessitats bàsiques de l’ésser humà. BS ha aportat a tots els implicats una manera nova i més àmplia de viure el dia a dia aportant noves oportunitats per tal que les persones que es relacionen amb el món de manera «diferent» puguin desenvolupar-se sent protagonistes de les seves vides més enllà del que es considera que és la rehabilitació en dany cerebral. L’autora, que com a fisioterapeuta ha format part d’aquest equip de neurorehabilitació, està plenament implicada en aquesta etnografia aportant aspectes autoetnogràfics amb gran pes.


«El Jardí de les Delícies- Interacció humana en un espai de neurorehabilitació» (“El Jardín de las Delícias- Interacción humana en un espacio de neurorrehabilitación” recoge experiencias compartidas entre personas en un espacio concreto como es un centro de neurorrehabilitación. Este espacio es llamado Persépolis y la etnografía que aquí se presenta es el trayecto comprendido entre 2008 y 2017 durante la implementación de un nuevo modelo de trabajo interdisciplinario en el cual profesionales, pacientes y familias comparten gran parte de las horas que tiene un día en el contexto de sesiones de tratamiento. Este nuevo modelo de trabajo ha estado basado en el concepto de «Basale Stimulation®» (BS) y es una forma de potenciación de la comunicación, la interacción y el desarrollo orientada en todas sus áreas a las necesidades básicas del ser humano. BS ha aportado a todos los implicados una manera nueva y más amplia de ver el día a día aportando nuevas oportunidades para que las personas que se relacionan con el mundo de manera «diferente» puedan desarrollarse siendo protagonistas de sus vidas más allá de lo que se considera que es la rehabilitación en daño cerebral. La autora, que como fisioterapeuta ha formado parte de este equipo de neurorrehabilitación, está plenamente implicada en esta etnografía aportando aspectos autoetnográficos con gran peso.


The “Jardí de les Delícies-Interacció humana en un espai de neurorehabilitació” (“The Garden of Delights- Human interaction in a neurorehabilitation space”) collects experiences shared by people in a specific space such as a neurorehabilitation centre. This space is named Persèpolis and the ethnography here introduced is the journey included between 2008 and 2017 during the implementation of a new interdisciplinary work model in which professionals, patients and families share a big part of the hours a day has in the context of the treatment sessions. This new work model has been based in the concept of “Basale Stimulation®” (BS) and it is a way of boosting the communication, the interaction and the development oriented in all its areas to the basic needs of the human being. BS has provided to all the people involved a new and a wider way of living day by day providing new opportunities so that the people who connect with the world in a “different” way are able to develop themselves as being the leading roles in their lives beyond what is considered the brain damage therapy. The author, who as a physiotherapist has been a part of this neurorehabilitation team, is completely involved in this ethnography and contributes with autoethnographic aspects with great weight.

Keywords

Etnografia; Basale Stimulation; Disability Studies; Etnografía; Basale Stimulation; Disability Studies; Ethnography; Basale Stimulation; Disability Studies

Subjects

00 - Prolegomena. Fundamentals of knowledge and culture. Propaedeutics; 39 - Cultural anthropology. Ethnography. Customs. Manners. Traditions. Way of life; 572 - Physical anthropology; 616.8 - Neurology. Neuropathology. Nervous system

Knowledge Area

Ciències Socials i jurídiques

Documents

TESI.pdf

3.955Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)