Estudi de la digestió anaeròbica en una i dues fases dels residus ramaders: estudi en planta pilot d'un sistema en dues fases

Author

Torres i Castillo, Ricard

Director

Mata Álvarez, Joan

Date of defense

1992-11-02

Pages

640 p.Department/Institute

Universitat de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química i Metal·lúrgia

Abstract

Donat el problema que representa l'abocament dels residus agrícoles i ramaders, es proposa la digestió anaeròbica del jaç per a solucionar-lo. S'ha dissenyat els dispositius experimentals necessaris per a l'estudi en una fase amb recirculació de lixiviat, en dues fases en semicontinu, hidrolitzadors, i planta pilot per a la digestió del jaç boví. Amb això, s'ha experimentat diferents temperatures d'operació, diferents concentracions inicials de substrat, diferents TRH, i diferents continguts d'humitat en els sistemes. Així, s'ha trobat que el procés en dues fases proporciona una velocitat de digestió superior al procés en una fase. A tot això s'ha provat diferents models cinètics a nivell global. D'aquests el que millor descriu el sistema experimental és el model de Chen i Hashimoto. També hem provat un model cinètic en dues fases que proporciona un ajust millor al de qualsevol model global assajat. Finalment s'ha realitzat un estudi del valor agronòmic del residu produït en la digestió, obtenint-se uns resultats òptims.

Keywords

Digestió anaeròbia; Digestión anaerobia; Anaerobic digestion; Residus agrícoles; Residuos agrícolas; Agricultural wastes

Subjects

54 - Chemistry. Crystallography. Mineralogy

Knowledge Area

Ciències Experimentals i Matemàtiques

Documents

RTiC_1de3.pdf

20.14Mb

RTiC_2de3.pdf

13.06Mb

RTiC_3de3.pdf

12.66Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

This item appears in the following Collection(s)