Doctorat en Enginyeria Electrònica

Constituïm, avui, una Universitat que des de la seva antiga saviesa i des de la seva actual joventut, compromesa amb la seva realitat històrica, cultural i lingüística, vol bastir, dia rere dia, una institució dedicada a la creació i a la transmissió de coneixements, a la investigació i a la cultura, activitats totes que volem que siguin de la major qualitat i competència acadèmica al servei del nostre país; però també una Universitat amb voluntat de fer seu l'esperit universalista, que es projecta a un món cada vegada més obert i intercomunicat, però sempre en un clima de tolerància que permeti la defensa i difusió dels nostres valors culturals i lingüístics, els de la solidaritat, el respecte a la diversitat i la protecció del medi.


Si sou doctor o doctora de la Universitat de les Illes Balears i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@uib.es. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents.

Recent Submissions

On the use of stochastic logic for nonlinear circuits and systems 

Camps Pascual, Oscar Vicente (Date of defense: 2023-04-26)

[eng] The increasing pervasion of devices related to wireless networks, data process and transport and in general the Internet of Things (IoT) has led to a resultant rapid increase of edge devices. The numbers are enormous ...

Hardware Implementation of Machine Learning and Deep-Learning Systems oriented to Image Processing 

Franco Frasser, Christiam Camilo (Date of defense: 2022-05-23)

[spa] El aprendizaje de m aquinas (ML) y aprendizaje profundo (DL) han experimentado un creciente inter es en la comunidad cient ca en la ultima d ecada. Desafortunadamente, la implementaci on de dichos algoritmos en ...

Compact Machine Learning Systems with Reconfigurable Computing 

Moran Costoya, Alejandro (Date of defense: 2022-01-28)

[spa] De manera similar a nosotros los humanos, las m aquinas pueden aprender a partir de los datos e incluso superarnos en ciertas tareas espec cas, lo cual es conocido como rendimiento sobrehumano. El proceso por el ...

Contributions on using embedded memory circuits as physically unclonable functions considering reliability issues 

Abed Alrazzaq Alheyasat, Abdel Rahman Naser (Date of defense: 2021-07-22)

[eng] Moving towards Internet-of-Things (IoT) era, hardware security becomes a crucial research topic, because of the growing demand of electronic products that are remotely connected through networks. Novel hardware ...

Impacto de las relaciones de coordinación entre las áreas de Revenue Management y de Marketing en la competitividad de las empresas de alojamiento turístico en España 

Reina Escandell, Alicia (Date of defense: 2021-10-11)

[spa] Introducción. La presente investigación es el resultado de la verificación de la hipótesis principal consistente en descubrir la posible existencia de relación entre el éxito competitivo de las empresas de alojamiento ...

Fully integrated CMOS-MEMS resonators as a biosensing platform 

Perelló Roig, Rafel (Date of defense: 2021-10-01)

[eng] Functional diversification in the More than Moore era has attracted an increasing attention on MEMS resonators as sensing devices for system-on-chip applications thanks to its miniaturization capabilities, simple ...

Nonlinear and chaotic behavior in CMOS- MEMS resonators 

Barceló Aguiló, Joan (Date of defense: 2019-03-29)

[eng] Microelectromechanical Systems (MEMS) are relevant components for the diversi cation and integration of functionalities into a single heterogeneous chip or package in the known More than Moore approach. This thesis ...