Una Seu, dos col·legis: la comunitat de beneficiats de l’església de la Pietat de Vic. Les repercussions socials del nou ordre tridentí (1613-1664)

Files in this item

This item appears in the following Collections