Desenvolupament de les actituds en els estudiants d’infermeria durant les estades formatives clíniques a través de la pràctica reflexiva

Author

Esqué-Boldú, Sara ORCID

Director

Gisbert Cervera, Mercè

Codirector

Lleixà Fortuño, Mar

Date of defense

2019-06-18

Legal Deposit

TD-059-101137/201902

Pages

253 p.Abstract

L'estudi de les actituds pren major rellevància en professions de l’àmbit de la salut, com és infermeria, ja que es considera clau per a la formació dels futurs professionals d’infermeria, com a component indispensable pel desenvolupament de les competències en situació real. És tant important el coneixement i l'habilitat professional com l'actitud que ha de desenvolupar l'estudiant, tenint en compte que les competències s’integren per coneixements, habilitats i actituds. El present estudi s’articula a partir de quatre eixos fonamentals: les actituds, la pràctica reflexiva, el portafoli i la tutorització. L’objectiu de la investigació és dissenyar una estratègia formativa per a la millora de les actituds de Responsabilitat, d’Autoavaluació i autocrítica, i d’Ètica professional durant les estades formatives clíniques dels estudiants d’infermeria de la Universitat d’Andorra. Aquesta investigació ha permès dissenyar i validar els instruments de mesura pel treball i l’avaluació de les actituds a través de la reflexió. Aquests instruments es consideren formatius i avaluatius, i han permès establir la constància del procés reflexiu per part dels estudiants. Els principals resultats que s’han obtingut són la Rúbrica d’actituds, validada de manera interna i externa per experts; l’anàlisi descriptiu de les qualificacions obtingudes de l’aplicació de l’instrument, que evidencia l’evolució qualitativa del procés reflexiu documentat, que dona importància a la reflexió per a la millora del procés d’aprendre. La investigació s’ha dut a terme des del curs 2015-2016 fins el curs 2017-2018. S’han estudiat els procesos reflexius documentats dels estudiants d’infermeria matriculats a les assignatures d’Estades formatives clíniques dels tres cursos del bàtxelor en Infermeria. Com tot treball d’investigació, caldrà continuar amb el treball de revisió i millora del procés d’aplicació dels instruments de mesura.


Studying attitudes is gaining greater relevance among health professions, such as nursing, since they are believed to be a fundamental aspect of the training process of future nurses and an essential component when developping competences in real situations. It is as equally important for students to acquire knowledge and professional skills as it is for them to develop certain attitudes, taking into account that competences include the integration of concepts, skills and attitudes. This present study is based on four cornerstones: attitudes, reflexive practice, portfolio and tutoring. The goal of this research is to design a training strategy aimed at improving attitudes of Reponsibility, Self-assessment, Self-criticism and professional Ethics among student nurses during their clinical internships at the University of Andorra. The research has required designing and validating measuring tools and their application in the assessment of attitudes through reflexive practice. These tools have allowed a formative assessment and enhanced student perseverance in their reflexive learning process. The main results obtained are a rubric of attitudes, which has been validated internally and by external experts, and a descriptive analysis of the outcomes gathered from the measuring tool. This latter result has shown a qualitative progress in the documented reflexive practices, which is also an evidence of how important reflexive practice is to improving a learning process. This research covered the period from 2015-2016 to 2017-2018 and the studies were conducted using the reflexive work of nursing students, belonging to all three academic cohorts of the Bachelor of Nursing, while enroled in clinical internships. As with any research, more work should be undertaken in order to review and improve the process by which measuring tools could be implemented.

Keywords

Infermeria; Actituds; Pràctica reflexiva; portafoli; Tutor; Rúbrica; Nursing; Attitudes; Reflexive practice; Portfolio; Tutoring; Rubric

Subjects

378 - Higher education. Universities. Academic study

Knowledge Area

Infermeria

Documents

ESQUÉTD.pdf

2.299Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

This item appears in the following Collection(s)