Acció Comunicativa i Fet Religiós a la premsa escrita

Author

Roselló Alfonso, Meritxell

Director

Roda Aixendri, Roberto

Date of defense

2019-03-07

Pages

1694 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Filologies Romàniques

Abstract

El nucli d’aquesta Tesi consisteix en un anàlisi crític del tractament informatiu del fet religiós per part de la premsa escrita, de major difusió en el nostre país. Consta de dues parts complementàries. En primer terme explicita les claus de la Teoria de l’Acció Comunicativa de Habermas, d’on es deriven la seva Ètica del Discurs i la definició de “situació ideal de diàleg”, com a orientació major d’una tensió comunicativa ideal. A la segona part realitza un mostreig durant un any natural, de les noticies de temàtica religiosa més impactants i aporta una sèrie d’entrevistes a periodistes, líders religiosos i directors generals d’afers religiosos de la Generalitat. En base al “barem en competència comunicativa” establert i a l’estudi de camp desenvolupat, hem pogut identificar pros i contres de l’actual premsa escrita, les causes de les seves dificultats i possibles factors de millora, per tal d’ésser un veritable vehicle d’enteniment, base del consens i de la concòrdia.


El núcleo de esta Tesis consiste en un análisis crítico del tratamiento informativo del hecho religioso por parte de la prensa escrita, de mayor difusión en nuestro país. Consta de dos partes complementarias. En la primera parte explicita las claves de la Teoría de la Acción Comunicativa de Habermas, en las cuáles se derivan su Ética del Discurso y la definición de "situación ideal de diálogo", como orientación mayor de una tensión comunicativa ideal. En la segunda parte se realiza un muestreo durante un año natural, de las noticias de temática religiosa más impactantes y aporta una serie de entrevistas a periodistas, líderes religiosos y directores generales de asuntos religiosos de la Generalitat. En base al "baremo en competencia comunicativa" establecido y al estudio de campo desarrollado, hemos podido identificar pros y contras de la actual prensa escrita, las causas de sus dificultades y posibles factores de mejora, con el fin de ser un verdadero vehículo de entendimiento, base del consenso y de la concordia.


The core of this Thesis (PhD) is to develop a critical analysis of the informative treatment of the religious facts by the press, the ones of greater diffusion in our country. It consists of two complementary parts. In the first part, it describes the keys of Habermas's Theory of Communicative Action, in which his Discourse Ethics and the definition of "ideal situation of dialogue" are derived, as a major orientation of an ideal communicative tension. In the second part, a sampling is made during a calendar year, of the most shocking religious news or stories and provides a series of interviews to journalists, religious leaders and general directors of religious affairs of the Generalitat. Based on the "communicative competence standard" established and the field study developed, we have been able to identify pros and cons of the current written press, the causes of its difficulties and possible factors for improvement, in order to be a true vehicle for understanding , basis of consensus and harmony.

Keywords

Racionalitat comunicativa; Ètica del discurs; Mitjans de comunicació; Racionalidad comunicativa; Ética discursiva; Medios de comunicación; Communicative rationality; Discourse ethics; Mass media

Subjects

00 - Prolegomena. Fundamentals of knowledge and culture. Propaedeutics; 070 - Newspapers. The Press. Journalism; 17 - Moral philosophy. Ethics. Practical philosophy; 316 - Sociology

Knowledge Area

Arts i humanitats

Documents

TESI.pdf

11.53Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)