Contribució a l'estudi dels tautòmers de la pirrolín-2-ona en relació a les estructures parcials dels anells terminals de pigments biliars

 

Files in this item

This item appears in the following Collections