Algorismes per a la reconstrucció de ràfegues de dades perdudes del nivell d'aigua del dipòsit principal de la ciutat de Vic

Author

Martí Sarri, Arnau

Director

Martí Puig, Pere

Codirector

Serra Serra, Moisès

Date of defense

2019-12-04

Pages

212 p.Department/Institute

Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Departament d'Enginyeries

Abstract

Els sistemes SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) poden acumular gran quantitats de dades de diferents tipus de sensors que s'emmagatzema en bases de dades per tenir registres històrics. Per utilitzar aquestes dades amb garanties cal verificar-ne la integritat, i en alguns casos, restaurar les dades que falten, les dades malmeses o les dades que han de ser descartades a causa d'algun error. El fet que les dades es perdin en ràfegues, és a dir, conjunts de mostres consecutives perdudes, representa el pitjor escenari que es pot trobar. A partir de certa longitud de ràfega perduda els mètodes clàssics perden eficàcia. En aquesta tesi es desenvolupa un mètode lineal de reconstrucció de dades perdudes en ràfega basat en el predictor de Wiener i dos mètodes basats en tensors. Per fer-ho es fan servir dades reals del sensor de nivell d'aigua del dipòsit principal de la ciutat de Vic.


Los sistemas SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) pueden acumular grandes cantidades de datos de diferentes sensores que se almacenan en bases de datos para tener registros históricos. Para utilizar estos datos con garantías es necesario verificar su integridad, y en algunos casos, restaurar los datos que faltan, datos dañados o datos que deben descartarse debido a algún error. El hecho que los datos se pierdan en ráfagas, es decir, conjuntos de muestras consecutivas perdidas, representar el peor escenario que se puede encontrar. A partir de cierta longitud de ráfaga perdida los métodos clásicos pierden eficacia. En esta tesis se desarrolla un método lineal de reconstrucción de datos perdidos en ráfaga basado en el predicador de Wiener i dos métodos basados en tensores. Para hacerlo se utilizan datos reales del sensor de nivel de agua del depósito principal de la ciudad de Vic.


The SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) systems capture large amounts of data from different types of sensors that are stored in databases in order to have historical records. To use these with guarantees it is necessary to verify their integrity and in some cases to restore the missing data, the damaged data or the data discarded due to some error. The fact that data is lost in bursts, what is, groups of consecutive samples lost, represents the worst case scenario which can be found. From a certain length of lost burst, the classic methods lose efficacy. In this thesis it is developed a linear method of data reconstruction for data lost in burst based on the Wiener predictor and two methods based on tensors. To do that, it is used real data recorded by the water level sensor of the main reservoir in the city of Vic.

Keywords

Aigua--Distribució; Sistema SCADA; Descomposició de tensors; Dades perdudes; Ràfega de dades

Subjects

628 - Public health engineering. Water. Sanitation. Illuminating engineering

Note

Programa de Doctorat: Ciències Experimentals i Tecnologies

Documents

tesdoc_a2019_marti_arnau_algorismes.pdf

29.68Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)