Prototipo de sistema estructural para techo bidireccional de hormigón pretensado prefabricado con armadura postesa y continuidad entre vanos, para aplicar en edificios de diversos niveles con luces moderadamente grandes

Author

Sanabra Loewe, Marc

Director

Moya i Ferrer, Lluís

Date of defense

2014-11-28

Pages

882 p.Department/Institute

Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Construccions Arquitectòniques I

Abstract

Post-tensioning precast elements is a very usual practice in civil engineering. However, it is a much more unusual practice in building construction. Here is presented a new construction system to build precast two-way post-tensioned floors, and is compared to similar structural types of several periods. When compared to present day usual structural floor systems, it is shown that the new system is considerably competitive in costs and C02 emissions. Further than that, it allows to build considerably shallower floors than present days techniques, allowing span-to-depth ratios that almost double those of nowadays' post-tensioned floors. Thanks to that, noticeably longer spans than present days' can be achieved, keeping reasonably small depths. Deepening in several knowledge fields was required to allow the development of the proposed system and its comparison with other systems, leading to initially unexpected conclusions. Among these additional results do outstand the advances in the next fields : history of prestressed concrete and history of precast concrete; predimensioning methods for reinforced and prestressed concrete floors. The advances in predimensioning methods have enabled, at their turn, to simplify the optimization of reinforced concrete and prestressed concrete elements .


El posttesat de peces prefabricades de formigó és molt habitual en enginyeria civil, però el seu ús és molt minoritari en edificació. Es presenta aquí un nou sistema de construcció de sostres prefabricats posttesats en dues direccions i es compara amb tipologies estructurals similars de diverses époques. En comparar-lo amb tipologies de sostres habituals actualment es demostra que és considerablement competitiu tant a nivell de costos com d'emissions de C02. D'altra banda, permet formar sostres considerablement més prims que les tècniques existents actualment, amb relacions llum-cantell que gairebé dupliquen les dels sostres posttesats actuals. Per això, es poden assolir llums entre suports significativament més grans que les actuals, amb cantells raonablement reduits. Per al desenvolupament de la tipologia proposada i pera la seva comparació amb altres tipologies, ha estat necessari aprofundir en diversos camps de conei.xement, tot arribant a conclusions inicialment inesperades. Entre aquests resultats addicionals destaquen els avenços en els següents camps: història del formigó pretesat i història dels prefabricats; mètodes de predimensionat de sostres de formigó armat i de sostres posttesats. Aquests avenços en mètodes de predimensionat han permès, al seu torn, simplificar la optimització de peces de formigó armat i pretesat


El postesado de piezas prefabricadas de hormigón es muy habitual en ingeniería civil, pero su uso es muy minoritario en edificación. Se presenta aquí un nuevo sistema de construcción de techos prefabricados postesos en dos direcciones y se compara con tipologías estructurales similares de diversas épocas. Al compararlo con tipologías de techos habituales actualmente se demuestra que es considerablemente competitivo tanto a nivel de costes como de emisiones de CO2. Por otro lado, permite formar techos considerablemente más delgados que las técnicas existentes actualmente, con relaciones luz-canto que casi duplican las de los techos postesos actuales. Por ello, se pueden lograr luces entre soportes significativamente mayores que las actuales, con cantos razonablemente reducidos. Para el desarrollo de la tipología propuesta y para su comparación con otras tipologías, ha sido necesario profundizar en diversos campos de conocimiento, llegando a conclusiones inicialmente inesperadas. Entre estos resultados adicionales destacan los avances en los siguientes campos: historia del hormigón pretensado e historia de los prefabricados; métodos de predimensionado de techos de hormigón armado y de techos postesos.

Subjects

69 - Building (construction) trade. Building materials. Building practice and procedure

Knowledge Area

Àrees temàtiques de la UPC::Arquitectura

Note

Tesi embargada per motius de confidencialitat des de la data de defensa durant 2 anys

Documents

TMSL1de2.pdf

17.16Mb

TMSL2de2.pdf

29.20Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)