Los diccionarios bilingües en la enseñanza de español a sinohablantes: análisis y propuestas

Author

Li, Xue

Director

Iglesia Martín, Sandra

Date of defense

2019-12-14

Pages

702 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Filologies Romàniques

Abstract

El present treball pretén indagar sobre com fan servir els alumnes sinohablantes de nivell inicial de la llengua espanyola el diccionari bilingüe per solucionar els problemes de producció i quines problemàtiques presenten els diccionaris bilingües que consulten de forma habitual en aquest procés a través d'un estudi empíric sobre l´ús del diccionari a l'aula per part de 215 alumnes sinoparlants que estudien espanyol a nivell universitari. L'anàlisi del corpus de dades que es recullen amb fulls de registre sobre el procés de consulta en el diccionari en realitzar tasques de producció en espanyol per part d'aquests alumnes revela els seus comportaments més comuns i les dificultats que troben. A partir d'aquestes dades, s'ofereix una proposta de l'elaboració d'unes directrius per a la creació d'un diccionari bilingüe d'aprenentatge xinès-espanyol per als alumnes sinoparlants de nivell inicial, eina que pugui servir d'ajuda a l'ensenyament-aprenentatge d'espanyol com llengua estrangera per a aquest col·lectiu.


El presente trabajo pretende indagar sobre cómo usan los alumnos sinohablantes de nivel inicial de la lengua española el diccionario bilingüe para solucionar los problemas de producción y qué problemáticas presentan los diccionarios bilingües que consultan de forma habitual en este proceso a través de un estudio empírico sobre el uso del diccionario en el aula por parte de 215 alumnos sinohablantes que estudian español a nivel universitario. El análisis del corpus de datos que se recolectan con hojas de registro sobre el proceso de consulta en el diccionario al realizar tareas de producción en español por parte de estos alumnos revela sus comportamientos más comunes y las dificultades que encuentran. A partir de estos datos, se ofrece una propuesta de la elaboración de unas directrices para la creación de un diccionario bilingüe de aprendizaje chino-español para los alumnos sinohablantes de nivel inicial, herramienta que pueda servir de ayuda a la enseñanza-aprendizaje de español como lengua extranjera para este colectivo.


This thesis aims to investigate how the second language learners of the Spanish language use the bilingual dictionary to solve production problems and what problems are presented by the bilingual dictionaries that regularly consult during this process through an empirical study on the use of the dictionary in the classroom of 215 Chinese students who study Spanish at the university level. The analysis of the corpus of data that is collected with record sheets about the consultation process in the dictionary when performing production tasks in Spanish by these students reveals their most common behaviors and the difficulties they encounter. Based on these data, a proposal is offered for the elaboration of some guidelines for the creation of a bilingual dictionary of Chinese-Spanish learning for students of the initial level, a tool that may help teaching-learning in Spanish as a foreign language to this group.

Keywords

LEXICOGRAFIA BILINGÜE; INV. DE L'USUARI; APRENENTATGE D'ESPANYOL; LEXICOGRAFIA BILINGÜE; INV. DEL USUARIO; APRENDIZAJE DE ESPAÑOL; BILINGUAL LEXICOGRAP; USER RESEARCH; LEARNING SPANISH

Subjects

8 - language. Linguistics. Literature

Knowledge Area

Arts i humanitats

Documents

TESI.pdf

11.19Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)