El impacto de la inseguridad y la violencia en el uso del espacio público en Ciudad Juárez, Chihuahua, México

Author

Bueno Zepeda, Alida

Director

Pujadas Muñoz, Joan Josep

Date of defense

2019-07-15

Pages

372 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball Social

Abstract

Una de les majors crisis de violència que ha viscut Ciudad Juárez en la seva història recent és un risc que porta implícita la seva naturalesa de ciutat fronterera, el seu veïnatge amb els Estats Units li ha portat una sèrie d'implicacions que s'han construït històricament i que han repercutit en diferents àmbits (social, econòmic i urbà principalment). El veïnatge amb els Estats Units ha implicat una sèrie de riscos per a Ciudad Juárez com els vaivens demogràfics, efectes de la retracció o recuperació econòmica en funció de la dependència, globalització, industrialització, desestructuració social i familiar a partir de l'arribada de les empreses transnacionals , violència, violència de gènere, transformació de l'estructura urbana, polarització social, riscos ambientals, precarització laboral, vulnerabilitat de la població, tot finalment forma part del complex problema de la violència. L'espai públic és una variable molt important per entendre la violència a Ciudad Juárez, ja que és aquí on es donen les lluites de poder entre els grups delictius, és l'espai en el qual s'exhibeix i s'exerceix part de la violència, les persones senten inseguretat de romandre en ell, sobretot en aquells espais abandonats, segregats i exclosos que no compten amb els serveis bàsics i per tant es converteixen en espais propicis per al delicte.


Una de las mayores crisis de violencia que ha vivido Ciudad Juárez en su historia reciente es un riesgo que lleva implícita su naturaleza de ciudad fronteriza, su vecindad con los Estados Unidos le ha traído una serie de implicaciones que se han construido históricamente y que han repercutido en distintos ámbitos (social, económico y urbano principalmente). La vecindad con los Estados Unidos ha implicado una serie de riesgos para Ciudad Juárez como los vaivenes demográficos, efectos de la retracción o recuperación económica en función de la dependencia, globalización, industrialización, desestructuración social y familiar a partir de la llegada de las empresas transnacionales, violencia, violencia de género, transformación de la estructura urbana, polarización social, riesgos ambientales, precarización laboral, vulnerabilidad de la población, todo finalmente forma parte del complejo problema de la violencia. El espacio público es una variable muy importante para entender la violencia en Ciudad Juárez, ya que es ahí en dónde se dan las luchas de poder entre los grupos delictivos, es el espacio en el cuál se exhibe y se ejerce parte de la violencia, las personas sienten inseguridad de permanecer en el, sobre todo en aquellos espacios abandonados, segregados y excluidos que no cuentan con los servicios básicos y por tanto se convierten en espacios propicios para el delito.


One of the greatest crises of violence that Ciudad Juárez has experienced in its recent history is a risk implicit in its nature as a border city, its proximity to the United States has brought about a series of implications that have been historically constructed and that have had repercussions in different areas (mainly social, economic and urban). The neighborhood with the United States has implied a series of risks for Ciudad Juarez as the demographic swings, effects of the retraction or economic recovery depending on the dependence, globalization, industrialization, social and family desestructuration from the arrival of the transnational companies , violence, gender violence, transformation of the urban structure, social polarization, environmental risks, job insecurity, vulnerability of the population, everything finally forms part of the complex problem of violence. Public space is a very important variable to understand violence in Ciudad Juarez, since that is where the power struggles between the criminal groups take place, it is the space in which part of the violence is exhibited and exerted, people feel insecure about remaining in it, especially in those abandoned, segregated and excluded spaces that do not have basic services and therefore become spaces conducive to crime.

Keywords

Frontera; violència; espai públic; espacio público; border; violence; public space

Subjects

3 - Social Sciences; 572 - Physical anthropology; 71 - Physical planning. Regional, town and country planning. Landscapes, parks, gardens

Knowledge Area

Ciències Socials i jurídiques

Documents

TESI.pdf

6.449Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)