Relació entre l’avaluació, la percepció i la gestió dels riscos laborals en els dominis d’esquí alpí d’Andorra.

Author

Fernández-Farina, Cristina ORCID

Director

Portell Vidal, Mariona

Mondelo, Pedro R.

Date of defense

2020-10-30

Legal Deposit

TD-070-101114/202003

Pages

347 p.Abstract

La percepció del risc juga un paper clau en les decisions que prenem els éssers humans en molts àmbits de la nostra vida. Així, es comprova que les diferències a l’hora de percebre el risc es converteixen en el centre de debat entre els governs, la comunitat científica, els tècnics, la societat, entre els homes i les dones i entre els diversos grups culturals. El risc és una construcció social i per tant un fet subjectiu i relatiu que hem de tenir en compte a l’hora d’avaluar-lo i gestionar-lo. Aquesta recerca vol analitzar la relació entre la percepció dels treballadors del sector de l’esquí, pel que respecta als diferents atributs del risc, l’avaluació del risc realitzada pels tècnics de prevenció, el grau d’engagement o compromís que manifesten envers l’empresa i la gestió organitzacional de dos sistemes de gestió de seguretat i salut laboral diferenciats. Els resultats ens permeten emprendre actuacions que integrin aquestes opinions dels treballadors dins de les avaluacions de risc laboral, els plans de prevenció i les millores en el pla de comunicació de riscos de les organitzacions. També ens permet conèixer quines són les variables significatives a tenir en compte pels responsables de prevenció en relació amb el risc: edat, sexe, ocupació i anys d’experiència, entre altres variables.


The perception of risk plays an important role in the decisions that we, as human beings, make in several areas of our lives. For this reason, differences in risk perception are at the center of debate amongst governments, scientific communities, technicians, society, men and women, as well as among various cultural groups. Risk is a social construction, and therefore it is a subjective and relative fact that must be taken into consideration when it comes to measuring it and managing it. The purpose of this study is to analyse the relationship between the risk perception of workers at skiing resorts in reference to risk attributes, the risk assessment tasks performed by risk technicians, the degree of engagement or commitment they show towards the company and the organizational assessment of the two separate systems (security management and occupational safety). The results obtained enable us to adopt actions which incorporate the workers’ points of view in risk assessment, in the preventive plan and in the improvements in communicating risk programs within the organisation. It also enables us to determine the important variables that prevention technicians must consider when analysing risk: age, gender, occupation and prior experience, amongst other variables.

Keywords

percepció del risc; avaluació del risc; gestió integral; engagement; estació d’esquí; sinistralitat laboral; risk perception; risk assessment; risk management; ski resort

Subjects

331 - Labour. Employment. Work. Labour economics. Organization of labour.

Knowledge Area

Riscos laborals

Documents

FERNANDEZTesi Doctoral.pdf

4.507Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

This item appears in the following Collection(s)