Administració, lluita i sobirania: anàlisi de la comunicació de l'independentisme català durant 2017

Author

Alsina Leal, Adrià

Director

Ginesta Portet, Xavier

Codirector

San Eugenio Vela, Jordi de

Date of defense

2020-07-20

Pages

466 p.Department/Institute

Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Departament de Comunicació

Abstract

En aquest treball identifiquem els principals marcs (frames) històrics de l’independentisme català a través de l’anàlisi del discurs amb les eines de la construcció d’agenda de segon nivell i la lingüística cognitiva. A partir de l’anàlisi historiogràfic, proposem anomenar els marcs com a “administració”, “lluita contra la injustícia” i “sobirania”, i els numerar-los de l’1 al 3, en una classificació que definim com a grau de rupturisme. El grau de rupturisme ens permet classificar per després comparar quantitativa i qualitativament tots els missatges publicats a Twitter per les principals organitzacions i líders independentistes durant 2017. D’aquesta comparació se n’extreuen diverses conclusions, com que la majoria d’actors van rebaixar el seu grau de rupturisme a partir d’octubre de 2017. Pretenem que la nostra anàlisi serveixi per construir futures anàlisis comparatives del discurs de l’independentisme català o d’altres organitzacions i líders de qualsevol ideologia.


In this work we identify the main historical frames used by Catalan secessionism through discourse analysis with the tools of second-level agenda-setting and cognitive linguistics. Drawing from the historiographical analysis, we propose to name the frames as follows: "administration", "fight against injustice" and "sovereignty", and number them from 1 to 3, in a classification that we define as degree of rupturism. The degree of rupturism allows us to classify and compare quantitatively and qualitatively all messages posted on Twitter by major pro-independence organizations and leaders during 2017. From this comparison several conclusions are drawn, one being that most actors de-escalated their degree of rupturism from October 2017. We intend our analysis to serve as a framework to construct future comparative analysis of the discourse of Catalan independence or of other organizations and leaders of any ideology.

Keywords

Anàlisi del discurs; Gramàtica cognitiva; Independentisme català; Comunicació en la política; Discourse analysis; Cognitive grammar; Catalan secessionism

Subjects

32 - Politics

Knowledge Area

Comunicació en la política

Note

Programa de Doctorat: Traducció, Gènere i Estudis Culturals

Documents

tesdoc_a2020_alsina_adria_administracio_lluita.pdf

7.852Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

This item appears in the following Collection(s)