Through the Looking-Glass: The use of psychoactive plants in Catalonia

Author

Kohek, Maja

Director

Romaní Alfonso, José Oriol

Bouso Saiz, José Carlos

Date of defense

2021-01-12

Pages

291 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball Social

Abstract

A Través del Mirall: L’ús de plantes psicoactives a Catalunya Aquesta tesi consisteix en 6 capítols que versen sobre l'ús de plantes psicoactives en una comunitat de Catalunya. El primer capítol introdueix la comunitat, els llocs on es va desenvolupar el treball de camp i els/les informants. En el segon capítol es descriuen els objectius de l'estudi, la metodologia emprada per a la recollida de dades i els subsegüents anàlisis. També es discuteixen les metodologies d'investigació antropològica, així com els orígens d'aquest treball. El tercer capítol explora el fenomen de la medicalització de la societat occidental contemporània i la seva relació amb la investigació amb drogues i el discurs en matèria de política de drogues. En el quart capítol es desplega la discussió sobre la cosmovisió de la comunitat sobre la qual s'ha treballat, el seu estil de vida, rols de gènere, estils educatius o pràctiques d'autocura. El cinquè capítol és el més extens i en el qual es discuteix l'ús de plantes psicoactives en aquesta comunitat, complementant-lo amb fenòmens com la comercialització i globalització d'aquestes plantes en la societat contemporània. També es proposa la diferenciació de la comunitat estudiada respecte a altres grups neoxamànics o "New Age", i es contextualitza dins del context de communitas. A més, es comparen els usos espirituals i quotidians i es descriuen un gran nombre de rituals en què s'utilitza la planta de cànnabis (Santa Maria) com un sagrament. Els efectes dels rituals en què s'utilitzen plantes psicoactives es presenten sota la perspectiva tant dels individus de la comunitat com de l'autora. El sisè i últim capítol presenta les observacions i resultats de l'estudi des d'un punt de vista de polítiques de drogues i ofereix algunes consideracions sobre el disseny de futures polítiques publiques.


A Través del Espejo: El uso de plantas psicoactivas en Cataluña Esta tesis consiste en 6 capítulos que versan sobre el uso de plantas psicoactivas en una comunidad de Cataluña. El primer capítulo introduce la comunidad, los lugares donde se desarrolló el trabajo de campo y los/las informantes. En el segundo capítulo se describen los objetivos del estudio, la metodología utilizada para la recolección de datos y los subsiguientes análisis. También se discuten las metodologías de investigación antropológica, así como los orígenes de dicho trabajo. El tercer capítulo explora el fenómeno de la medicalización de la sociedad occidental contemporánea y su relación con la investigación de drogas y el discurso en materia de política de drogas. En el cuarto capítulo se despliega la discusión sobre la cosmovisión de la comunidad sobre la que se ha trabajado, su estilo de vida, roles de género, estilos educativos o prácticas de autocuidado. El quinto capítulo es el más extenso y en el que se discute el uso de plantas psicoactivas en dicha comunidad, complementándolo con fenómenos como la comercialización y globalización de estas plantas en la sociedad contemporánea. También se propone la diferenciación de la comunidad estudiada con respecto a otros grupos neochamánicos o “New Age”, y se contextualiza dentro del contexto de communitas. Además, se comparan los usos espirituales y cotidianos y se describen un gran número de rituales en los que se utiliza la planta de cannabis (Santa María) como un sacramento. Los efectos de los rituales en los que se utilizan plantas psicoactivas se presentan bajo la perspectiva tanto de los individuos de la comunidad como de la autora. El sexto y último capítulo presenta las observaciones y resultados del estudio desde un punto de vista de políticas de drogas y ofrece algunas consideraciones sobre el diseño de futuras políticas públicas.


Through the Looking-Glass: The use of psychoactive plants in Catalonia The thesis consists of six chapters related to the use of psychoactive plants in a community in Catalonia. The first chapter is introducing the community, the places where fieldwork has been conducted, and the key informants. The second chapter is presenting the aims of the study, the methodologies used for data collection and data analysis, discussing anthropological research methods, as well as explaining how the study came to the existence. The third chapter dives into the phenomenon of medicalisation in contemporary western society and its relations to drug use research and the discourse on drug policy. The fourth chapter discusses the worldview of the studied community, their way of life, gender roles, childrearing, and healthcare practices. The fifth chapter is the most extensive and discusses the use of psychoactive plants in the studied community. It touches on the issues of commercialisation and globalisation of psychoactive plants in contemporary society, argues for the differentiation of the community from other neoshamanic and New Age groups, and discusses the community in the context of communitas. Furthermore, a comparison between spiritual and habitual use is being made, and several rituals are presented that use cannabis (Santa María) as a sacrament. The effects of the rituals are discussed from the point of view of inhabitants and the researcher. The sixth chapter is the concluding chapter and discusses the observations and results of the study from the point of view of drug policy and offers considerations for designing future public policies.

Keywords

Plantes psicoactives; Ús ritual; Catalunya; Plantas psicoactivas; Uso ritual; Cataluña; Psychoactive plants; Ritual use; Catalonia

Subjects

00 - Prolegomena. Fundamentals of knowledge and culture. Propaedeutics; 3 - Social Sciences; 572 - Physical anthropology; 6 - Applied Sciences. Medicine. Technology

Knowledge Area

Arts i humanitats

Documents

TESI Maja Kohek.pdf

19.64Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)