Poesia catalana completa de Joaquim Rubió i Ors. Estudi i edició

Author

Mestres Emilió, Albert

Director

Sunyer Molné, Magí

Codirector

Veny Mezquida, Juan Ramon

Date of defense

2021-05-21

Pages

1239 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Filologia Catalana

Abstract

Joaquim Rubió i Ors és un poeta molt present a les històries de la literatura catalana però la seva poesia és totalment desconeguda, fora dels cercles acadèmics i erudits, havent gaudit d’una popularitat insòlita que després li ha estat negada, fins a caure quasi la totalitat de la seva obra en l’oblit més absolut, com la immensa majoria de la poesia del vuit-cents fins a Jacint Verdaguer, a causa d’un cúmul de prejudicis estètics que s’han anat creant tot al llarg del segle XX. Aquesta tesi representa el primer estudi biogràfic a fons del poeta i la primera edició completa de la seva poesia en català des de la seva mort. Des del 1902, data d’aparició del quart volum de la tercera edició de Lo Gaiter del Llobregat començada en vida i acabada pòstumament pel fill Antoni Rubió i Lluch, la seva poesia només ha estat publicada en antologies, i sempre la mateixa mitja dotzena de poemes, si exceptuem l’edició que vaig fer jo mateix el 2006 per a Edicions 62 amb els poemes del primer Gaiter. La tesi proposa i justifica un text a partir de l'estudi dels diferents manuscrits i les les diferents edicions fetes en vida del poeta.


Joaquim Rubió i Ors es un poeta muy presente en las historias de la literatura catalana pero su poesía es totalmente desconocida, fuera de los círculos académicos y eruditos, habiendo disfrutado de una popularidad insólita que luego le ha sido negada, hasta caer casi la totalidad de su obra en el olvido más absoluto, como la inmensa mayoría de la poesía del ochocientos hasta Jacint Verdaguer, debido a un cúmulo de prejuicios estéticos que se han ido creando a lo largo del siglo XX. Esta tesis representa el primer estudio biográfico a fondo del poeta y la primera edición completa de su poesía en catalán desde su muerte. Desde el 1902, fecha de aparición del cuarto volumen de la tercera edición de Lo Gaiter del Llobregat comenzada en vida y acabada póstumamente por su hijo Antoni Rubio i Lluch , su poesía solo ha sido publicada en antologías, y siempre la misma media docena de poemas, si exceptuamos la edición que hice yo mismo en 2006 para Edicions 62 con los poemas del primer Gaiter. La tesis propone y justifica un texto a partir del estudio de los diferentes manuscritos y las diferentes ediciones hechas en vida del poeta.


Joaquim Rubió i Ors is a poet very present in the histories of Catalan literature but his poetry is totally unknown, outside the academic and scholarly circles, having enjoyed an unusual popularity that later has been denied to him, until falling almost the totality of his work in the most absolute oblivion, like the vast majority of the poetry of the 19th Century until Jacint Verdaguer, due to an accumulation of aesthetic prejudices that have been created throughout the 20th Century. This thesis represents the first in-depth biographical study of the poet and the first complete edition of his poetry in Catalan since his death. Since 1902, the date of publication of the fourth volume of the third edition of Lo Gaiter del Llobregat, begun in life and finished posthumously by his son Antoni Rubió i Lluch, his poetry has only been published in anthologies, and always the same half a dozen poems, except for the edition I made myself in 2006 for Edicions 62 with the poems of the first Gaiter. The thesis proposes and justifies a text based on the study of the different manuscripts and the different editions made during the poet's lifetime.

Keywords

Gaiter del Llobregat; poesia del romanticisme; Renaixença; poesía del romanticismo; Romanticism poetry

Subjects

08 - Polygraphies. Collective works; 80 - General questions relating to both linguistics and literature. Philology; 82 - Literature

Knowledge Area

Arts i humanitats

Documents

TESI Albert Mestres Emilió.pdf

30.72Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)