Cuando los hombres cuidan… cuando los esposos mayores cuidan. Experiencias de cuidado conyugal en contextos de enfermedad y discapacidad

Author

Chirinos Medina, Carlos Alonso

Director

Comas D'Argemir Cendra, Maria Dolors

Date of defense

2021-05-12

Pages

522 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball Social

Abstract

Aquest estudi ha centrat el seu interès en explorar les vivències de la cura familiar, però en un context social encara escassament normalitzat, quan la responsabilitat de la cura recau en un home cuidador, específicament, sobre esposos grans que tenen cura de les seves esposes en situacions de malaltia i discapacitat . L'estudi es concentra en desentranyar les relacions i processos que comporta la cura conjugal durant aquest període d'envelliment i dependència. Explora així la noció de constel·lacions de la cura, un concepte relacionat amb els processos de la cura familiar pel que fa a canvis i continuïtats en els rols segons el gènere, el parentiu i el curs de vida. Així mateix, s'explora la noció de geografies de la cura, un concepte que ens remet a repensar la cura domèstic i local pel que fa a espais i temps: sobre l'on passa, el com passa i amb qui passa. Finalment, aquest estudi aborda el com de les relacions de la cura en la quotidianitat i intimitat en la vida de parella, és a dir, sobre com els esposos cuidadors i les seves esposes cuidades han establert les seves rutines i les seves pràctiques de cura, sobre el com i el per que' dels seus conflictes, desacords i tensions, així com dels seus afectes, alegries i satisfaccions, i sobre com han arribat a establir una interdependència com a parella que arriba a permear en les seves pràctiques corporals, en la seva sensibilitat, moviments i sentits. En tant, la fi d'aquest estudi és contribuir a la recerca d'una transformació dels models actuals de cura, posant en testimoni que els homes també poden i han de responsabilitzar-se de les cures en la dependència.


Este estudio ha centrado su interés en explorar las vivencias del cuidado familiar, pero en un contexto social aún escasamente normalizado, cuando la responsabilidad del cuidado recae en un hombre cuidador, específicamente, sobre esposos mayores que cuidan de sus esposas en situaciones de enfermedad y discapacidad. El estudio se concentra en desentrañar las relaciones y procesos que conlleva el cuidado conyugal durante este periodo de envejecimiento y dependencia. Explora así la noción de constelaciones del cuidado, un concepto relacionado con los procesos del cuidado familiar en cuanto a cambios y continuidades en los roles según el género, el parentesco y el curso de vida. Asimismo, se explora la noción de geografías del cuidado, un concepto que nos remite a repensar el cuidado doméstico y local en cuanto a espacios y tiempos: sobre el dónde ocurre, el cómo ocurre y con quiénes ocurre. Finalmente, este estudio aborda el cómo de las relaciones del cuidado en la cotidianidad e intimidad en la vida de pareja, es decir, sobre cómo los esposos cuidadores y sus esposas cuidadas han establecido sus rutinas y sus prácticas de cuidado, sobre el cómo y el por que´ de sus conflictos, desacuerdos y tensiones, así como de sus afectos, alegrías y satisfacciones, y sobre cómo han llegado a establecer una interdependencia como pareja que llega a permearse en sus prácticas corporales, en su sensibilidad, movimientos y sentidos. En tanto, el fin de este estudio es contribuir a la búsqueda de una trasformación de los modelos actuales de cuidado, poniendo en testimonio que los hombres también pueden y deben responsabilizarse de los cuidados en la dependencia.


This study has focused its interest on exploring the experiences of family care, but in a social context that is still scarcely normalized, when the responsibility of care falls on a male caregiver, specifically, on older husbands who take care of their wives in situations of illness and disability. The study focuses on unraveling the relationships and processes involved in marital care during this period of aging and dependency. Thus, it explores the notion of constellations of care, a concept related to family care processes in terms of changes and continuities in roles according to gender, kinship and life course. Likewise, the notion of geographies of care is explored, a concept that leads us to rethink domestic and local care in terms of spaces and times: about where it occurs, how it occurs and with whom it occurs. Finally, this study addresses the how of care relationships in daily life and intimacy in the life of a couple, that is, about how caregiver husbands and their cared wives have established their care routines and practices, about how and how why 'of their conflicts, disagreements and tensions, as well as their affections, joys and satisfactions, and how they have come to establish an interdependence as a couple that becomes permeated in their bodily practices, in their sensitivity, movements and senses. Meanwhile, the purpose of this study is to contribute to the search for a transformation of current models of care, bearing witness that men can and should also take responsibility for care in dependency.

Keywords

Esposos cuidadors; Envelliment; Discapacitat; Esposos cuidadores; Envejecimiento; Discapacidad; Caregiver husbands; Aging; Disability

Subjects

3 - Social Sciences; 39 - Cultural anthropology. Ethnography. Customs. Manners. Traditions. Way of life; 572 - Physical anthropology

Knowledge Area

Ciències Socials i jurídiques

Documents

TESI Carlos Alonso Chirinos Medina.pdf

8.821Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)