Contributions on DC microgrid supervision and control strategies for efficiency optimization through battery modeling, management, and balancing techniques

dc.contributor
Universitat Rovira i Virgili. Departament d'Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica
dc.contributor.author
García Elvira, David
dc.date.accessioned
2021-06-30T09:08:15Z
dc.date.available
2021-06-30T09:08:15Z
dc.date.issued
2021-06-08
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10803/672010
dc.description.abstract
Aquesta tesi presenta equips, models i estratègies de control que han estat desenvolupats amb l'objectiu final de millorar el funcionament d'una microxarxa CC. Es proposen dues estratègies de control per a millorar l'eficiència dels convertidors CC-CC que interconnecten les unitats de potència de la microxarxa amb el bus CC. La primera estratègia, Control d'Optimització de Tensió de Bus centralitzat, administra la potència del Sistema d'Emmagatzematge d'Energia en Bateries de la microxarxa per aconseguir que la tensió del bus segueixi la referència dinàmica de tensió òptima que minimitza les pèrdues dels convertidors. La segona, Optimització en Temps Real de la Freqüència de Commutació, consisteix a operar localment cada convertidor a la seva freqüència de commutació òptima, minimitzant les seves pèrdues. A més, es proposa una nova topologia d'equilibrador actiu de bateries mitjançant un únic convertidor CC-CC i s'ha dissenyat la seva estratègia de control. El convertidor CC-CC transfereix càrrega cel·la a cel·la, emprant encaminament de potència a través d'un sistema d'interruptors controlats. L'estratègia de control de l'equalitzador aconsegueix un ràpid equilibrat del SOC evitant sobrecompensar el desequilibri. Finalment, es proposa un model simple de degradació d'una cel·la NMC amb elèctrode negatiu de grafit. El model combina la simplicitat d'un model de circuit equivalent, que explica la dinàmica ràpida de la cel·la, amb un model físic del creixement de la capa Interfase Sòlid-Electròlit (SEI), que prediu la pèrdua de capacitat i l'augment de la resistència interna a llarg termini. El model proposat quantifica la incorporació de liti al rang de liti ciclable necessària per a aconseguir els límits de OCV després de la pèrdua de liti ciclable en la reacció secundària. El model de degradació SEI pot emprar-se per a realitzar un control predictiu de bateries orientat a estendre la seva vida útil.
en_US
dc.description.abstract
Aquesta tesi presenta equips, models i estratègies de control que han estat desenvolupats amb l'objectiu final de millorar el funcionament d'una microxarxa CC. Es proposen dues estratègies de control per a millorar l'eficiència dels convertidors CC-CC que interconnecten les unitats de potència de la microxarxa amb el bus CC. La primera estratègia, Control d'Optimització de Tensió de Bus centralitzat, administra la potència del Sistema d'Emmagatzematge d'Energia en Bateries de la microxarxa per aconseguir que la tensió del bus segueixi la referència dinàmica de tensió òptima que minimitza les pèrdues dels convertidors. La segona, Optimització en Temps Real de la Freqüència de Commutació, consisteix a operar localment cada convertidor a la seva freqüència de commutació òptima, minimitzant les seves pèrdues. A més, es proposa una nova topologia d'equilibrador actiu de bateries mitjançant un únic convertidor CC-CC i s'ha dissenyat la seva estratègia de control. El convertidor CC-CC transfereix càrrega cel·la a cel·la, emprant encaminament de potència a través d'un sistema d'interruptors controlats. L'estratègia de control de l'equalitzador aconsegueix un ràpid equilibrat del SOC evitant sobrecompensar el desequilibri. Finalment, es proposa un model simple de degradació d'una cel·la NMC amb elèctrode negatiu de grafit. El model combina la simplicitat d'un model de circuit equivalent, que explica la dinàmica ràpida de la cel·la, amb un model físic del creixement de la capa Interfase Sòlid-Electròlit (SEI), que prediu la pèrdua de capacitat i l'augment de la resistència interna a llarg termini. El model proposat quantifica la incorporació de liti al rang de liti ciclable necessària per a aconseguir els límits de OCV després de la pèrdua de liti ciclable en la reacció secundària. El model de degradació SEI pot emprar-se per a realitzar un control predictiu de bateries orientat a estendre la seva vida útil.
en_US
dc.description.abstract
This dissertation presents a set of equipment, models and control strategies, that have been developed with the final goal of improving the operation of a DC microgrid. Two control strategies are proposed to improve the efficiency of the DC-DC converters that interface the microgrid’s power units with the DC bus. The first strategy is centralized Bus Voltage Optimization Control, which manages the power of the microgrid’s Battery Energy Storage System to make the bus voltage follow the optimum voltage dynamic reference that minimizes the converters’ losses. The second control strategy is Online Optimization of Switching Frequency, which consists in locally operating each converter at its optimum switching frequency, again minimizing power losses. The two proposed optimization strategies have been validated in simulations. Moreover, a new converter-based active balancing topology has been proposed and its control strategy has been designed. This equalizer topology consists of a single DC-DC converter that performs cell-to-cell charge transfer employing power routing via controlled switches. The control strategy of the equalizer has been designed to achieve rapid SOC balancing while avoiding imbalance overcompensation. Its performance has been validated in simulation. Finally, a simple degradation model of an NMC battery cell with graphite negative electrode is proposed. The model combines the simplicity of an equivalent circuit model, which explains the fast dynamics of the cell, with a physical model of the Solid-Electrolyte Interphase (SEI) layer growth process, which predicts the capacity loss and the internal resistance rise in the long term. The proposed model fine-tunes the capacity loss prediction by accounting for the incorporation of unused lithium reserves of both electrodes into the cyclable lithium range to reach the OCV limits after the side reaction has consumed cyclable lithium. The SEI degradation model can be used to perform predictive control of batteries oriented toward extending their lifetime.
en_US
dc.format.extent
300 p.
en_US
dc.format.mimetype
application/pdf
dc.language.iso
eng
en_US
dc.publisher
Universitat Rovira i Virgili
dc.rights.license
ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.source
TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subject
Optimització microxarxa CC
en_US
dc.subject
Equilibrat multiplexat potència
en_US
dc.subject
Model degradació capa SEI
en_US
dc.subject
Optimización microrred CC
en_US
dc.subject
Equilibrado multiplexado pote
en_US
dc.subject
Modelo degradación capa SE
en_US
dc.subject
DC microgrid optimization
en_US
dc.subject
Power multiplexing balnaci
en_US
dc.subject
Degradation model SEI lay
en_US
dc.subject.other
Enginyeria i arquitectura
en_US
dc.title
Contributions on DC microgrid supervision and control strategies for efficiency optimization through battery modeling, management, and balancing techniques
en_US
dc.type
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.udc
62
en_US
dc.subject.udc
621.3
en_US
dc.contributor.director
Valderrama Blavi, Hugo
dc.contributor.codirector
Cid Pastor, Angel
dc.embargo.terms
cap
en_US
dc.rights.accessLevel
info:eu-repo/semantics/openAccess


Documents

TESI David García Elvira.pdf

25.96Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)