Conductas de liderazgo y cohesión de equipo en jugadores y entrenadores profesionales de balonmano

Author

Coma Bau, Jordi

Director

Baiget i Vidal, Ernest

Codirector

Segura Bernal, Jordi

Date of defense

2021-06-10

Pages

102 p.Department/Institute

Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Departament de Ciències de l'Activitat Física

Doctorate programs

Innovació i Intervenció Educatives

Abstract

El liderazgo deportivo y la cohesión de equipo se posicionan cómo factores facilitadores e influyentes en la gestión de las variables psicosociales, las cuales, pueden ayudar en la mejora de la optimización de factores técnicos, tácticos, condicionales, estratégicos o metodológicos, en la búsqueda del buen devenir del jugador/a y del equipo. El objetivo de esta tesis es indagar en el conocimiento teórico-práctico del liderazgo deportivo y la cohesión de equipo mediante el análisis de las posibles diferencias en las autopercepciones de las conductas de liderazgo (preferida, requerida y actual) en jugadores y entrenadores profesionales de balonmano y las posibles relaciones con la cohesión de equipo. Los resultados muestran pocas modificaciones en las autopercepciones de las conductas de los entrenadores. Éstos, si cumplen con las expectativas de clasificación aumenta la autopercepción de feedback positivo y si no, disminuye la conducta democrática. Se observan diferencias entre las conductas preferidas y percibidas (pre-post) en la mayoría de conductas estudiadas en los jugadores. Finalmente se manifiesta la asociación entre la cohesión hacia la tarea y las conductas percibidas.


El lideratge esportiu i la cohesió d’equip es posicionen com a factors facilitadors i influents en la gestió de les variables psicosocials, les quals, poden ajudar en la millora de l’optimització de factors tècnics, tàctics, condicionals, estratègics o metodològics, en la cerca de la millora del jugador/a i de l’equip. L’objectiu l’aquesta tesi és profunditzar en el coneixement teòric-pràctic del lideratge esportiu i la cohesió d’equip mitjançant l’anàlisi de les possibles diferències en les autopercepcions de les conductes de lideratge (preferida, percebuda, i actual) en jugadors i entrenadors professionals d’handbol i les possibles relacions amb la cohesió d’equip. Els resultats mostren poques modificacions en les autopercepcions de les conductes dels entrenadors. Si compleixen amb els expectatives de classificació augmenta feedback + i si no disminueix la conducta democràtica. S’evidencien diferències entre les conductes preferides i percebudes (pre-post) en la majoria de conductes estudiades en els jugadors. Finalment es manifesta l’associació entre la cohesió cap a la tasca i les conductes percebudes.

Keywords

Lideratge; Cohesió; Autoconcepte; Satisfacció; Rendiment

Subjects

79 - Recreation. Entertainment. Games. Sport

Knowledge Area

Esports

Documents

tesdoc_a2021_coma_jordi_conductas_liderazgo.pdf

7.288Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)