La terminología de la economía en los medios de comunicación: estudio léxico, lexicográfico y propuesta de lemario para la elaboración de un diccionario económico para el gran público

Author

Piñol Martínez, Carolina

Director

Nomdedeu Rull, Antonio

Date of defense

2021-10-07

Pages

445 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Filologies Romàniques

Abstract

L’objectiu principal d’aquesta tesi és establir un lemari que serveixi com a base per a la elaboració d’un diccionari d’economia dirigit al gran públic. Per a fer-ho, s’ha elaborat un corpus de vocabulari econòmic amb l’eina Terminus 2.0. Es tracta d’un corpus representatiu de les diferent paraules de l’economia utilitzades a la premsa espanyola en l’actualitat, elaborat d’acord amb la metodologia d’investigació empíric-descriptiva, segons la qual es relacionen aspectes quantitatius i deductius utilitzant les eines que proporciona la lingüística de corpus. Aquest corpus ha permès estudiar les característiques lexicològiques dels termes econòmics; el lèxic econòmic està representat majoritàriament per compostos sintagmàtics, termes sufixats i metàfores. Posteriorment, s’ha analitzat quantitativa i qualitativament la presència dels termes del corpus en diccionaris generals monolingües en llengua castellana i diccionaris especialitzats d’economia. Un cop corroborada la inexistència de diccionaris d’economia per al gran públic, i l’escassa representació del lèxic econòmic als diccionaris existents, s’ha presentat una proposta de lemari per a un diccionari d’economia dirigit al gran públic.


El objetivo principal de esta tesis es establecer un lemario que sirva como base para la elaboración de un diccionario de economía dirigido al gran público. Para ello, he elaborado un corpus de economía con la herramienta terminológica Terminus 2.0. Se trata de un corpus representativo de las diferentes palabras de la economía utilizadas en la prensa española en la actualidad, elaborado de acuerdo con la metodología de investigación empírico-descriptiva, según la cual se relacionan aspectos cuantitativos y deductivos con el uso de las herramientas proporcionadas por la lingüística de corpus. Dicho corpus me ha permitido estudiar las características lexicológicas de los términos económicos: el léxico económico está representado en su mayoría por compuestos sintagmáticos, términos sufijados y metáforas. Posteriormente, he analizado cuantitativa y cualitativamente la presencia de los términos del corpus en diccionarios generales monolingües de español y en diccionarios especializados de economía. Después de corroborar la inexistencia de diccionarios de economía para el gran público, y la escasa representación del léxico económico en los diccionarios existentes, he presentado la propuesta de lemario para un diccionario de economía dirigido al gran público.


The main objective of this thesis is to define a lemmata that can be used as the basis for the elaboration of an economics dictionary for the general public. To achieve this, I have developed an economics corpus with the terminology tool Terminus 2.0. It is a representative corpus of the economic vocabulary used nowadays by the non-specialised Spanish press, following an empirical-descriptive research methodology, according to which quantitative and deductive aspects are related to each other using the available corpus’ linguistics tools. This corpus has enabled the study of the lexicological characteristics of the economic terms: the economic lexicon is represented mostly by syntagmatic structures, suffixed terms and metaphors. Subsequently, the presence of the corpus terms in general monolingual Spanish dictionaries and specialized economics dictionaries, has been quantitatively and qualitatively analysed. After confirming the inexistence of economics dictionaries for the general public, and the scarce representation of the economic lexicon in the existing dictionaries, this thesis introduces a lemmata proposal for an economic dictionary for the general public.

Keywords

Economia; Terminologia; Diccionaris; Diccionarios; Economy; Terminology; Dictionaries

Subjects

81 - Linguistics and languages

Knowledge Area

Arts i humanitats

Documents

TESI Carolina Piñol Martínez.pdf

5.260Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)