You cannot be serious!: Crisis climática, autorización de proyectos carbono-intensivos y su control judicial

Author

Medici Colombo, Gastón Alejandro

Director

Jaria Manzano, Jordi

Codirector

Borràs Pentinat, Susana

Date of defense

2021-10-14

Pages

512 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Dret Públic

Abstract

La Humanitat travessa un moment decisiu davant la crisi climàtica. La dècada dels vint troba a la societat global en una trajectòria de les seves emissions que excedirà, tard o d’hora, fins i tot els límits d’augment de la temperatura considerats assumibles socialment, amb un escàs pressupost de carboni disponible i sense haver dut a terme oportunament la transició energètica requerida. No obstant això, mentre la finestra d’oportunitat es tanca ràpidament, els actors més rellevants no sembla que estiguin actuant en conseqüència. Entre d’altres àmbits, aquesta contradicció s’ha posat de manifest en la planificació i el desenvolupament d’infraestructures, especialment, de les relacionades amb l’extracció, distribució i consum de combustibles fòssils. Tancats altres camins, la conflictivitat que aquesta situació desperta està sent canalitzada per mitjà de qüestionaments judicials sobre la legalitat de la planificació i autorització de la infraestructura en qüestió. Aquesta obra de recerca fa una anàlisi d’aquest tipus d’iniciatives, amb la finalitat de desentranyar quina està sent la seva recepció judicial a nivell transnacional. Específicament, s’estudien un centenar de litigis en més de vint jurisdiccions en què s’ha qüestionat la viabilitat de certs projectes a causa dels seus impactes sobre el sistema climàtic. A partir d’aquest anàlisi, s’observa que existeix encara un ampli marge perquè el tribunals puguin garantir una consideració més seriosa i justa dels impactes sobre el sistema climàtic dels projectes d’infraestructures a l’hora de decidir sobre la seva autorització. Això implica que la litigació pot jugar encara un paper important i legítim que complir en aquest context i, en general, en el futur de la governança climàtica global.


La Humanidad atraviesa un momento definitorio ante la crisis climática. La década de los veinte encuentra a la sociedad global en una trayectoria que excederá, más temprano que tarde, incluso las metas de aumento de temperatura consideradas socialmente asumibles, con un escaso presupuesto de carbono disponible y sin haber llevado adelante oportunamente la transición energética requerida. Sin embargo, mientras la ventana de oportunidad se cierra rápidamente, los actores más relevantes no parecen estar actuando en consecuencia. Entre otros ámbitos, tal contradicción ha sido notada en la planificación y desarrollo de infraestructura, especialmente, de aquella relacionada con la extracción, distribución y consumo de combustibles fósiles. Cerrados otros caminos, la conflictividad que tal situación despierta está siendo canalizada mediante cuestionamientos judiciales a la legalidad de la planificación y autorización de tal infraestructura. La presente investigación realiza un análisis de este tipo de iniciativas a los fines de desentrañar cuál está siendo su recepción judicial a nivel transnacional. Específicamente, se estudian un centenar de litigios en más de veinte jurisdicciones en los que se ha cuestionado la viabilidad de ciertos proyectos debido a sus impactos sobre el sistema climático. A partir de este análisis, se observa que existe todavía amplio margen para que los tribunales garanticen una consideración más seria y justa de los impactos sobre el sistema climático de los proyectos de infraestructura a la hora de la toma de decisión sobre su autorización. Esto implica que la litigación todavía tiene un rol importante y legítimo que cumplir en este contexto y, en general, en el futuro de la gobernanza climática global.


Humanity is at a defining moment in the face of the climate crisis. The decade of the twenties finds global society on a trajectory that will sooner rather than later exceed even socially acceptable temperature targets, with a little carbon budget available and without having carried out the required energy transition in a timely manner. However, while the window of opportunity is rapidly narrowing, the most relevant actors do not seem to be acting accordingly. Among other areas, this contradiction has been noted in infrastructure planning and development, especially those related to the extraction, distribution and consumption of fossil fuels. With no other route available, the conflict that such a situation is creating is being channelled through judicial challenges to the legality of the planning and authorisation of such infrastructure. This research analyses this type of initiative to unravel its judicial reception at the transnational level. Specifically, it studies a hundred lawsuits in more than twenty jurisdictions in which the viability of certain projects has been questioned due to their impacts on the climate system. From this analysis, it can be seen that there is still considerable room for courts to ensure a more serious and fair consideration of the impacts on the climate system of infrastructure projects when deciding whether to authorise them. This implies that litigation still has an important and legitimate role to play in this context and, more generally, in the future of global climate governance.

Keywords

Litigació climàtica; Planejament; Canvi climàtic; Litigación climática; Planeamiento; Cambio climático; Climate change litigation; Planning; Climate Change

Subjects

3 - Social Sciences; 34 - Law. Jurisprudence; 341 - International law; 342 - Public law. Constitutional law. Conflict of laws

Knowledge Area

Ciències Socials i Jurídiques

Documents

TESI Gastón Alejandro Medici Colombo.pdf

6.949Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)