Castellers e mandalas da saúde mental: cartografia da participação em primeira pessoa nas politicas de cuidado

Author

de Méllo Mendes, Marcia Fernanda

Director

Martínez Hernáez, Angel

Ferla, Alcindo Antonio

Date of defense

2021-11-04

Pages

327 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball Social

Abstract

La transformació del model d'atenció en salut mental amb vistes a les estratègies comunitàries, tant al Brasil com a Espanya, va suposar un desafiament que va tenir la participació ciutadana com un aspecte fonamental per al canvi de paradigma. així, realitzo una anàlisi de la participació en primera persona en l'àmbit de la salut mental, teixint aproximacions i distanciaments entre les polítiques de salut mental i les maneres de participar. Utilitzo la metàfora del casteller i de la mandala, com a representació de la participació i organització ciutadana entre els dos països. Per a du a terme aquesta tasca, vaig realitzar una etnografia en la Federació VEUS. El concepte "En primera persona" es refereix als individus que viuen una problemàtica greu de salut mental i que superen el paper de pacient, constituint un paper d'agent de la seva existència, participant en les decisions de la seva pròpia vida i de les polítiques. A Catalunya, el moviment associatiu té un paper rellevant com a forma de participació de la societat civil. No obstant això, el model de subvenció que permet a les entitats tenir autonomia per desenvolupar projectes, també produeix un engranatge administratiu de dependència.


La transformación del modelo de atención en salud mental con vistas a las estrategias comunitarias, tanto en el Brasil como España, supuso un desafío que tuvo la participación ciudadana como un aspecto fundamental para el cambio de paradigma. así, realizo un análisis de la participación en primera persona en el ámbito de la salud mental, tejiendo aproximaciones y distanciaciones entre las políticas de salud mental y las maneras de participar. Utilizo la metáfora del castellero y de la *mandala, como representación de la participación y organización ciudadana entre los dos países. Para lleva a cabo esta tarea, realicé una etnografía en la Federación VOCES. El concepto "En primera persona" se refiere a los individuos que viven una problemática grave de salud mental y que superan el papel de paciente, constituyendo un papel de agente de su existencia, participando en las decisiones de su propia vida y de las políticas. En Cataluña, el movimiento asociativo tiene un papel relevante como forma de participación de la sociedad civil. Sin embargo, el modelo de subvención que permite a las entidades tener autonomía para desarrollar proyectos, también produce un engranaje administrativo de dependencia.


The transformation of the mental health care model with a view to Community strategies, both in Brazil and in Spain, was a challenge that had citizen participation as a fundamental aspect of the paradigm shift. Thus, I conduct an analysis of first-person participation in the field of mental health, making approximations and differences between mental health policies and ways of participating. I use the metaphor of the casteller and mandala as a representation of citizen participation and organization between the two countries. To carry out this task, I performed an ethnography in the VOICE Federation. The concept "In the first person" refers to individuals who live in a serious mental health problem and who outweigh the role of patient, as an agent of their existence, participating in the decisions of their own life and policies. In Catalonia, the associative movement plays a significant role as a form of civil society participation. However, the subsidy model that allows entities to have autonomy to develop projects also produces an administrative gear of dependency.

Keywords

Salut mental; Participació ciutadana; Moviment associatiu; Salud mental; Participación ciudadana; Movimiento asociativo; Mental health; Citizen participation; Associative movement

Subjects

159.9 - Psychology; 572 - Physical anthropology

Knowledge Area

Arts i humanitats

Documents

TESI Marcia Fernanda de Méllo Mendes.pdf

9.095Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)