Eficàcia d'un programa d'educació alimentària per a la promoció del consum de fruita i verdura en persones amb trastorn mental sever (Dietment)

Author

Vilamala Orra, Mireia

Director

Vaqué Crusellas, Cristina

Codirector

Río Sáez, Ruben del

Date of defense

2021-11-29

Pages

330 p.Department/Institute

Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Departament de Ciències de la Salut Aplicades

Doctorate programs

Programa de Doctorat: Cures Integrals i Serveis de Salut

Abstract

Les persones amb trastorn mental sever tendeixen a adoptar uns hàbits alimentaris allunyats del model saludable mediterrani. La simptomatologia pròpia del trastorn, alguns dels efectes secundaris associats als psicofàrmacs, la inseguretat alimentària o les influències del mateix entorn social i comunitari en són alguns dels factors condicionants. En el model actual d’atenció, el treball dels hàbits alimentaris principalment s’aborda quan apareix una disfunció, amb l’objectiu d’atenuar-ne les conseqüències i prevenir possibles complicacions. Per mitjà del desenvolupament de la present tesi doctoral s’ha pretès posar en valor la relació entre l’alimentació i la salut mental. No sols davant la complexitat d’intervenció a causa de l’elevada prevalença de comorbiditats, sinó també com a mitjà per a la promoció i manteniment de la salut, benestar i qualitat de vida de la persona. Promovent un model d’atenció integral i incorporant la figura del dietista-nutricionista en l’equip interdisciplinari dels serveis comunitaris de salut mental.


Las personas con trastorno mental grave tienden a seguir unos hábitos alimentarios alejados del modelo saludable mediterráneo. La sintomatología propia del trastorno, algunos de los efectos secundarios asociados a los psicofármacos, la inseguridad alimentaria o las influencias del entorno social y comunitario son algunos de los factores condicionantes. En el modelo de atención actual, el trabajo de los hábitos alimentarios principalmente se da cuando aparece una disfunción, con el objetivo de atenuar las consecuencias y prevenir posibles complicaciones. Mediante el desarrollo de la presente tesis doctoral se ha pretendido destacar la doble direccionalidad en la relación entre la alimentación y la salud mental. No sólo ante la complejidad de intervención a causa de la elevada prevalencia de comorbilidades, sino también como medio para la promoción y mantenimiento de la salud, bienestar y calidad de vida de la persona. Promoviendo un modelo de atención integral mediante la incorporación de la figura del dietista-nutricionista en el equipo interdisciplinario de los servicios comunitarios de salud mental.


People with severe mental disorders tend to follow eating habits that are far from the healthy Mediterranean model. The symptoms of the disorder, some of the side effects associated with psychotropic drugs, food insecurity or the influences of the social and community environment are some of the conditioning factors. In the current care model, the work of eating habits mainly occurs when a dysfunction appears, with the aim of mitigating the consequences and preventing possible complications. The development of this doctoral thesis aims to highlight the relationship between eating habits and mental health. Not only due to the complexity of the intervention due to the high prevalence of comorbidities, but also as a means of promoting and maintaining the health, well-being and quality of life of the person. Promoting a comprehensive care model and incorporating the role of dietitian-nutritionist in the interdisciplinary team of community mental health services.

Keywords

Malalties mentals; Promoció de la salut; Salut mental; Educació Alimentària i Nutricional

Subjects

613 - Hygiene generally. Personal health and hygiene

Knowledge Area

Nutrició

Documents

tesdoc_a2021_vilamala_mireia_eficacia_programa.pdf

9.049Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

This item appears in the following Collection(s)