La proposta literària de Vicenç Riera Llorca: anàlisi de la seva obra novel·lística (1946-1991)

Author

Ventura Pedrol, Albert

Director

Samper Prunera, Emili

Date of defense

2021-11-19

Pages

408 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Filologia Catalana

Abstract

Aquesta tesi doctoral s’aproxima a la figura de Vicenç Riera Llorca (Barcelona, 1903 – Pineda de Mar, 1991) des de dues visions interrelacionades: el vessant biogràfic i la producció de novel·les orientades a establir un mapa de la realitat catalana entre els anys 1931-1936 i 1939-1962. En aquest primer període s’hi narren fets polítics de primer ordre com l’establiment de la República de 1931, els Fets d’Octubre de 1934 o la conflictivitat laboral en els períodes contrarepublicans del bienni negre. Pel que fa a la segona etapa, el desenvolupament s’enfoca des de l’òptica dels exiliats catalans a França, la República Dominicana i Mèxic. Riera Llorca traslladà a la seva obra novel·lística els ambients que conegué de primera mà a la Barcelona republicana i als exilis múltiples que s’allargaren fins a 1969, data en què retornà a Catalunya definitivament. Les seves novel·les d’estètica realista s’integren i s’enxarxen amb un corpus de personatges recurrents. Aquests caràcters són orientats a oferir una vivesa i varietat de la societat en unes èpoques determinades i en uns espais tangibles que acullen esdeveniments històrics reals que marcaren definitivament els fets polítics i socials de la història catalana. Aquest treball ha partit de fonts escrites i orals inèdites que han permès d’establir ponts entre la realitat i la ficció, així com d’endinsar-se en el vessant assagístic i de pensament de l’escriptor i periodista barceloní.


Esta tesis doctoral se aproxima a la figura de Vicenç Riera Llorca (Barcelona, 1903 – Pineda de Mar, 1991) desde dos visiones interrelacionadas: la vertiente biográfica y la producción de novelas orientadas a establecer un mapa de la realidad catalana de los periodos de 1931-1936 y 1939-1962. En este primer periodo se narran hechos políticos de primer orden como el establecimiento de la República de 1931, los Hechos de Octubre de 1934 o la conflictividad laboral en los periodos contrarepublicanos del bienio negro. En cuanto a la segunda etapa se enfoca desde la óptica de los exiliados catalanes en Francia, la República Dominicana y México. Riera Llorca trasladó a su obra novelística los ambientes que conoció personalmente en la Barcelona republicana y en los exilios múltiples que se alargaron hasta 1969, fecha en que volvió a Cataluña definitivamente. Sus novelas de estética realista se integran y se entretejen con un elenco de personajes recurrentes. Estos caracteres son orientados a ofrecer una viveza y variedad de la sociedad en unas épocas determinadas y en unos espacios tangibles que acogen acontecimientos históricos reales que marcaron definitivamente los hechos políticos y sociales de la historia catalana. Este trabajo se ha basado en fuentes escritas y orales inéditas que han permitido establecer puentes entre la realidad y la ficción, así como adentrarse en la vertiente del ensayo y de pensamiento del escritor y periodista barcelonés.


This thesis examines the figure of Vicenç Riera Llorca (Barcelona, 1903 – Pineda de Mar, 1991) from two interrelated perspectives, namely his biography and his production of novels, in order to draw up a map of the Catalan reality between 1931–1936 and 1939–1962. Key political events from this first period are narrated, including the establishment of the Second Spanish Republic in 1931, the Events of 6 October in 1934 and the labour disputes seen in the counter-Republican periods of the Bienni Negre [Two Black Years]. For the second stage, the focus is shifted onto Catalan exiles in France, the Dominican Republic and Mexico. In his novels, Riera Llorca reflects the environments he experienced first-hand in a Republican Barcelona and in various periods of exile that lasted until 1969, the year he returned to Catalonia permanently. His novels, of a realist aesthetic, come together and intertwine through a corpus of recurring characters, written to express the liveliness and variety of society at certain times and in tangible spaces that play host to real historical events that shaped the political and social course of Catalan history. The unpublished written and oral sources used for this thesis have allowed a bridge to be built between reality and fiction and provided an insight into the essays and intellectual work of this Barcelona-native writer and journalist.

Keywords

Exili; Realisme; Vicenç Riera Llorca; Exilio; Realismo; Exile; Realism

Subjects

80 - General questions relating to both linguistics and literature. Philology; 82 - Literature

Knowledge Area

Arts i humanitats

Documents

TESI Albert Ventura Pedrol.pdf

2.872Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)