María Antonia Gutiérrez Bueno y Ahoiz (1781-1874): Traductora científica y biógrafa femenina

Author

Pérez-Ramos, Sandra

Director

Godayol, Pilar

Codirector

Lagarde, Christian

Date of defense

2021-12-03

Pages

529 p.Department/Institute

Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Centre Estudis Interdisciplinaris de Gènere

Doctorate programs

Traducció, Gènere i Estudis Culturals

Abstract

María Antonia Gutiérrez Bueno y Ahoiz (1781-1874), filla del famós químic-farmacèutic, Pedro Gutiérrez Bueno (1743-1826), creix envoltada d’una basta biblioteca científica a la casa-botica familiar i commença a traduir els seus primers textos especialitzats en 1800. Aquesta tesi doctoral s’inscriu, genèricament, en les disciplines d’estudis de la traducció i gènere i, més específicament, en la història de la traducció cientificotècnica, la traductología i la historiografia femenina. La recerca es divideix en dos eixos: en el primer, recomponem la seva biografia, fins ara, poc coneguda; en el segon, efectuem una anàlisi descriptiva-comparativa de les traductions i les seves paratextos produïts durant els períodes 1800-1804 i 1832. La reconstrucció biográfica està composta per documents personals d’arxiu i l’anàlisi traductológico es fonamenta en la cerca i recuperació dels textos originals en francès i els textos fiqui en castellà. En qualitat de traductora científica, una de les seves intencions va ser contribuir a la transmissió dels últims avançons francesos sobre l’epidèmia del còlera-morbositat a Espanya, traduint baix pseudònim una recopilació de notícies mèdiques franceses traduïdes en 1832. Com a biógrafa femenina, comença en 1835 a publicar l’obra Diccionario histórico y biográfico de mugeres [sic] célebres, la redacció la porta a sol·licitar l’entrada a la Biblioteca Nacional d’Espanya, convertint-se en la primera usuària que va obtenir el dret d’accés en 1837. María Antonia Gutiérrez Bueno i Ahoiz ha passat tímidament per la història sense deixar el seu nom escrit. El nostre objectieu és reconstruir la seva vida i estudiar les seves aportacions per a donar-li un lloc en els estudis de traducción i gènere.


María Antonia Gutiérrez Bueno y Ahoiz (1781-1874), hija del famoso químico-farmacéutico, Pedro Gutiérrez Bueno (1743-1826), crece rodeada de una basta biblioteca científica en la casa-botica familiar y comienza a traducir sus primeros textos especializados en 1800. Esta tesis doctoral se inscribe, genéricamente, en las disciplinas de estudios de la traducción y género y, más específicamente, en la historia de la traducción científico-técnica, la traductología y la historiografía femenina. La investigación se divide en dos ejes: en el primero, recomponemos su biografía, hasta ahora, poco conocida; en el segundo, efectuamos un análisis descriptivo-comparativo de las traducciones y sus paratextos producidos durante los periodos 1800-1804 y 1832. La reconstrucción biográfica está compuesta por documentos personales de archivo y el análisis traductológico se fundamenta en la búsqueda y recuperación de los textos originales en francés y los textos meta en castellano. En calidad de traductora científica, una de sus intenciones fue contribuir a la transmisión de los últimos avances franceses sobre la epidemia del cólera-morbo en España, traduciendo bajo pseudónimo una recopilación de noticias médicas francesas traducidas en 1832. Como biógrafa femenina, comienza en 1835 a publicar la obra Diccionario histórico y biográfico de mugeres [sic] célebres, cuya redacción la lleva a solicitar la entrada a la Biblioteca Nacional de España, convirtiéndose en la primera usuaria que obtuvo el derecho de acceso en 1837. María Antonia Gutiérrez Bueno y Ahoiz ha pasado tímidamente por la historia sin dejar su nombre escrito. Nuestro objetivo es reconstruir su vida y estudiar sus aportaciones para darle un lugar en los estudios de traducción y género.


María Antonia Gutiérrez Bueno y Ahoiz (1781-1874) daughter of the chemist-pharmacist Pedro Gutiérrez Bueno (1743-1826), grew up surrounded by a vast scientific library in the family home and began to translate her first specialised texts in 1800. This doctoral thesis is generically inscribed in the disciplines of translation and gender studies and, more specifically, in the history of scientific-technical translation, translatology and women’s historiography. The research is divided in two axes: first, we reconstruct her hitherto little-known biography; second, we carry-out a descriptive-comparative analyse of the translations and their paratexts produced during the periods 1800-1804 and 1832. The biographical reconstruction is based on personal archival documents and the translatological analysis is focus on the research and recovery of the original texts in French and the target texts in Spanish. As a scientific translator, one of her intentions was to contribute to the transmission of the latest French advances on the cholera-morbus epidemic in Spain, translating under a pseudonym a compilation of French medical news in 1832. As a feminine biographer, she published the work Diccionario histórico y biográfico de mugeres [sic] célebres (1835). The dictionary led her to apply for admission to the National Library in Spain, becoming the first women to obtain the right of access in 1837. María Antonia Gutiérrez Bueno y Ahoiz passed timidly through history without leaving her name on paper. Our aim, therefore, is to reconstruct her life and study her contributions in order to give her a place in translation and gender studies.

Keywords

Dones; Estudis de dones; Ciència -- Traducció; Anàlisi traductològic

Subjects

80 - General questions relating to both linguistics and literature. Philology

Knowledge Area

Traducció

Documents

tesdoc_a2021_perez_ramos_sandra_maria_antonia.pdf

5.305Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)