Análisis del juicio monitorio. Propuestas de configuración legal para el nuevo procedimiento monitorio ecuatoriano

Author

Bajaña Kittyle, César

Director

Adan Domenech, Federico

Date of defense

2022-03-17

Pages

231 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Dret Públic

Abstract

La tècnica monitòria ha estat incorporada a l'ordenament jurídic equatorià, a través del procediment monitori, vigent des del 23 de maig de 2016 i previst al Codi Orgànic General de Processos (COGEP), aprovat el 26 d'abril de 2015 i publicat al Registre Oficial, el 22 de maig del 2015. L'estudi i l'anàlisi del procediment monitori equatorià en aquest treball és imprescindible per detectar els errors i els buits legals no previstos pels legisladors de l'Assemblea Nacional, cosa que permetrà plantejar reformes legals que assegurin l'èxit aconseguit per aquesta eina processal a altres països, més encara, quan el sistema substantiu civil equatorià compta amb l'avantatge de tenir un sistema monitori particular en relació amb els altres, en què l'oposició no extingeix la via monitòria, sinó que se substància en el mateix procediment, en audiència única, com s'explicarà més endavant en el desenvolupament d'aquesta investigació. 


La técnica monitoria ha sido incorporada al ordenamiento jurídico ecuatoriano, a través del procedimiento monitorio, vigente desde el 23 de mayo de 2016 y previsto en el Código Orgánico General de Procesos (COGEP), aprobado el 26 de abril de 2015 y publicado en el Registro Oficial, el 22 de mayo de 2015. El estudio y análisis del procedimiento monitorio ecuatoriano en el presente trabajo resulta imprescindible para detectar los errores y vacíos legales no previstos por los legisladores de la Asamblea Nacional, lo que permitirá plantear reformas legales que aseguren el éxito conseguido por esta herramienta procesal en otros países, más aun, cuando el sistema adjetivo civil ecuatoriano cuenta con la ventaja de tener un sistema monitorio particular en relación a los demás, en el cual, la oposición no extingue la vía monitoria, sino que se sustancia en el mismo procedimiento, en audiencia única, como será explicado más adelante en el desarrollo de esta investigación.


The small claims technique has been incorporated into the Ecuadorian legal system, through the small claims court, in force since May 23, 2016 and provided for in the General Organic Code of Processes (COGEP), approved on April 26, 2015 and published in the Official Register, on May 22, 2015. The study and analysis of the Ecuadorian order for payment procedure in the present thesis is essential to detect mistakes and legal gaps not foreseen by the legislators of the National Assembly, which will allow proposing legal reforms that ensure the success achieved by this procedural tool in other countries, even more so, considering the fact that the ecuadorian civil proceedings system has the advantage of having an determined payment system compared to the others, in which the opposition does not extinguish the payment order, but is substantiated in the same procedure, in a single hearing, as will be explained ahead in the development of this research.

Keywords

monitori; procediment; interlocutori; monitorio; procedimiento; interlocutorio; small claims; procedure; interlocutory

Subjects

34 - Law. Jurisprudence

Knowledge Area

Ciéncias Sociales y jurídicas

Documents

TESI César Bajaña Kittyle.pdf

2.684Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)