Acció del vent sobre una estructura. Anàlisi teòric i experimental

Author

Trillas, Enric, 1940-

Director

Egusquiza, Eduard

Codirector

Valencia Leonardo, Eugenio

Date of defense

1998-02-06

ISBN

9788469256299

Legal Deposit

B.38094-2009Department/Institute

Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Mecànica de Fluids

Abstract

Aquest treball s'estructura a partir d'una sèrie de reflexions que es contextualitza a partir de la voluntat de sistematitzar l'estudi de l'acció del vent sobre un edifici o una estructura. Després de diferents períodes de temps i de fer un primer anàlisi bibliogràfic, es van centrar les hipòtesis d'aquesta tesi, que d'una manera amplia versa sobre la determinació teòrica i experimental en un túnel aerodinàmic tancat, de les accions estàtiques i dinàmiques provocades pel vent sobre estructures esveltes, concretament sobre un edifici prismàtic de base octogonal.<br/><br/>La part experimental s'ha realitzat en el túnel de vent de cambra d'assaig I vena tancada que posseeix el Departament de Mecànica de Fluids en la seva Secció Departamental de Barcelona (laboratori d'aerodinàmica de l'ETSEIB), I la parta de simulació numèrica en el departament, però a la secció de l'EUETIB.<br/><br/>Sempre he tractat d'establir les millors condicions, per tal de realitzar aquest estudi, dins de les possibilitats de què disposava, en definitiva, ha estat la meva intenció que aquesta tesi doctoral ajudi a un gran nombre d'estudiosos, en quant a la millora sistemàtica d'estudi d'aquest fenomen.<br/>El contingut d'aquest treball es mostra tot seguit:<br/><br/>· Introducció<br/>· Estudi teòric règim estacionari<br/>· Estudi experimental règim estacionari<br/>· Resultats règim estacionari<br/>· Estudi teòric I experimental règim no estacionari<br/>· Conclusions<br/>· Referències bibliogràfiques.

Keywords

estudi en rèsim estacionari; assaig en túnels de vent; simulació numèrica; flux extern d'aire sobre una estructura; aerodinàmica; acció del vent; estudi en rèsim no estacionari.

Subjects

531/534 - Mechanics

Documents

TETG1de5.pdf

6.831Mb

TETG2de5.pdf

9.768Mb

TETG3de5.pdf

9.884Mb

TETG4de5.pdf

9.253Mb

TETG5de5.pdf

4.220Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)