Perceptions, practices, and attitudes on the use of technology in the English as a Foreign Language classroom: The iPad in the Andorran school system

Author

Costa-Marimon, Ferran ORCID

Director

Arno-Macia, Elisabet

Codirector

Mancho Bares, Guzman

Date of defense

2022-04-08

Legal Deposit

TD-086-106296/202106

Pages

242 p.Abstract

Over the years, computers and mobile devices have transformed the way the English language is taught at school. While numerous bodies of literature are available globally regarding computer- and mobile-aided language learning, this field has never been explored in the local context of Andorra. This research thus aims to study the teachers’ and students’ perceptions, practices, and attitudes on the use of iPads in the English as a Foreign Language (EFL) classrooms in the Andorran school system. Guided by the interpretive-constructivist paradigm, it uses qualitative research design, employing ethnography as its methodology, to gather detailed and grounded answers to the research questions. Classroom observations, semi-structured focus group interviews, and questionnaires were used to collect data from English teachers and EFL students of the first and second levels of Andorran secondary schools. Qualitative data analysis and descriptive statistics were carried out to process the information. Findings reveal that the users have positive perceptions towards the use of iPads in English classes and the technology is used primarily to accomplish tasks identified in the course curriculum guidelines. Their attitudes are mostly favorable towards iPads especially due to the perceived benefits of inclusivity, flexibility, increased engagement, and more efficient production of better outputs. However, there are also some drawbacks identified, such as distraction, dependency, and saturation. Further studies are recommended to explore the benefits of using tablets in educational management and technology.


Al llarg dels anys, els ordinadors i els dispositius mòbils han transformat la manera d’ensenyar anglès a l’escola. Tot i que hi ha força bibliografia disponible d’àmbit mundial sobre l’aprenentatge de llengües assistit per ordinador i dispositius mòbils, aquest camp no ha estat mai explorat en el context local d’Andorra. Aquesta investigació pretén, doncs, estudiar les percepcions, les pràctiques i les actituds dels professors i dels estudiants sobre l’ús dels iPads a les classes d’anglès del sistema educatiu andorrà. Guiat pel paradigma interpretatiu i constructivista, l’estudi segueix el disseny de la investigació qualitativa, emprant l’etnografia com a metodologia, per recollir respostes detallades i fonamentades a les preguntes de la investigació. Per recopilar dades del professorat d’anglès i dels estudiants de primer i segon nivell de secundària de les escoles del sistema educatiu andorrà, s’han utilitzat observacions a l’aula, entrevistes de grups focals semiestructurades i qüestionaris. Per processar la informació, s’han dut a terme anàlisis qualitatives de dades i estadístiques descriptives. Les conclusions revelen que els usuaris tenen percepcions positives sobre l’ús dels iPads a les classes d’anglès i que la tecnologia s’empra principalment per dur a terme tasques identificades a les directrius del currículum del curs. Les actituds dels usuaris són majoritàriament favorables envers els iPads, sobretot a causa dels beneficis percebuts d’inclusivitat, flexibilitat, millor interacció i producció més eficient dels treballs encomanats. No obstant això, també s’han identificat alguns inconvenients, com ara la distracció, la dependència i la saturació. Es recomanen estudis addicionals per explorar els avantatges de l’ús de tauletes tàctils en gestió i tecnologia educatives.

Keywords

aprenentatge de llengües assistit per ordinador; aprenentatge de llengües assistit per dispositius mòbils; actituds i percepcions envers la tecnologia; tauletes tàctils; dispositius mòbils; Computer-Assisted Language Learning (CALL); Mobile-Assisted Language Learning (MALL); attitudes and perceptions towards technology; tablets; mobile devices

Subjects

37 - Education

Knowledge Area

Educació

Documents

COSTA TD.pdf

3.560Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

This item appears in the following Collection(s)