"Escriptors mediàtics": Gènesi i significació en la indústria editorial catalana (1993-2019)

Author

Duró Crehuet, Toni

Director

Canals Botines, Mireia

Codirector

Ginesta Portet, Xavier

Date of defense

2022-05-23

Pages

577 p.Department/Institute

Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Departament de Filologia i Didàctica de la Llengua i la Literatura

Doctorate programs

Traducció, Gènere i Estudis Culturals

Abstract

El terme binomi escriptor mediàtic té una nombrosa hemerografia, però compta amb poca bibliografia acadèmica. A més, el concepte literary celebrity ha conviscut tradicionalment com a objecte d’estudi amb els literary studies, que es fixen en el text, i amb els celebrity studies, que posen l’accent en la persona que hi ha al darrere: en l’autor. Com que és un concepte complex que abraça diferents àmbits, la tesi tracta l’estudi dels «escriptors mediàtics» des d’una perspectiva més àmplia, partint d’un marc teòric que analitza la interrelació entre els camps cultural, econòmic i mediàtic des de la sociologia, els estudis culturals i les ciències de la comunicació. Els resultats de la investigació palesen les particularitats i trets configuratius amb què compten els «escriptors mediàtics» a Catalunya gràcies a tradicions com la Diada de Sant Jordi i la seva cobertura informativa, i també plantegen la necessitat d’establir un indicador que mesuri la presència dels autors en els mitjans de comunicació tenint en compte la panòplia d’eines actuals per tal de determinar la quantitat de meta capital mediàtic que atresoren tot tipus d’escriptors.


The term mediagenic writer has featured heavily in newspapers, but scarcely in academic writings. In addition, the concept of a literary celebrity has traditionally coexisted, as an object of study, with literary studies focusing on the text, and a few celebrity studies emphasizing on the person behind the text: the author. Since this is a complex concept encapsulating numerous fields, the doctoral thesis approaches the study of «mediagenic writers» from a broader perspective with a theoretical framework that analyses the relationship between the fields of culture, economy and the media through sociology, cultural studies and the science of communication. The results of the research show the peculiarities and configurative traits of «mediagenic writers» in Catalonia thanks to traditions such as Sant Jordi and its extensive informative coverage, and propose the need to establish an indicator measuring the presence of authors in the media, bearing in mind the array of modern tools; only then the quantity of mediagenic meta-capital valued by writers of every kind can be determined.

Keywords

Escriptors mediàtics; Autors mediàtics; Indústria editorial catalana; Celebritats literàries

Subjects

82 - Literatura

Knowledge Area

Literatura

Documents

This document contains embargoed files until 2023-05-23

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)