Impacte i millora en el seguiment de la curació de ferides utilitzant intel·ligència artificial

Author

Reifs Jiménez, David

Director

Reig Bolaño, Ramon

Grau Carrión, Sergi

Codirector

García Cuyàs, Francesc

Date of defense

2022-06-28

Pages

93 p.Department/Institute

Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Departament d'Enginyeries

Doctorate programs

Ciències Experimentals i Tecnologies

Abstract

Les úlceres són una causa important de morbiditat i mortalitat a tot el món i es produeixen per diverses causes, com ara diabetis mellitus, neuropatia perifèrica, immobilitat, pressió, arteriosclerosi, infeccions i/o insuficiència venosa. En general, les úlceres són lesions que no se sotmeten a un procés de curació ordenat ni produeixen integritat funcional i anatòmica en el temps previst. És objectiu d'aquesta tesi avaluar l'impacte de la incorporació d'eines digitals i intel·ligència artificial en la pràctica clínica pel maneig de ferides cròniques. A més dels resultats dels diferents algorismes proposats en l'estudi, les dades aporten clarament un valor al professional, en termes de professionalitat, augment de productivitat, i millora en el procés d'atenció al pacient. Es va constatar, juntament amb els professionals clínics, que a més d'obtenir bons resultats en les diferents algorismes proposats, són més precisos que els resultats dels mecanismes tradicionals aporten valor en termes de temps d'avaluació, criteris, rigor i millora en la pràctica clínica.


Las úlceras son una causa importante de morbilidad y mortalidad en todo el mundo y se producen por diversas causas como diabetes mellitus, neuropatía periférica, inmovilidad, presión, arteriosclerosis, infecciones y/o insuficiencia venosa. Por lo general, las úlceras son lesiones que no se someten a un proceso de curación ordenado ni producen integridad funcional y anatómica en el tiempo previsto. Es objetivo de esta tesis evaluar el impacto de la incorporación de herramientas digitales e inteligencia artificial en la práctica clínica por el manejo de heridas crónicas. Además de los resultados de los distintos algoritmos propuestos en el estudio, los datos aportan claramente un valor al profesional, en términos de profesionalidad, aumento de productividad, y mejora en el proceso de atención al paciente. Se constató, junto con los profesionales clínicos, que además de obtener buenos resultados en las diferentes algoritmos propuestos, son más precisos que los resultados de los mecanismos tradicionales. Aportan valor en términos de tiempo de evaluación, criterios, rigor y mejora en la práctica clínica.


Ulcers are a major cause of morbidity and mortality worldwide and are caused by a variety of causes, such as diabetes mellitus, peripheral neuropathy, immobility, pressure, arteriosclerosis, infections, and / or venous insufficiency. In general, ulcers are lesions that do not undergo an orderly healing process or produce functional and anatomical integrity in the time provided. The aim of this thesis is to evaluate the impact of the incorporation of digital tools and artificial intelligence in clinical practice for the management of chronic wounds. In addition to the results of the different algorithms proposed in the study, the data clearly provide value to the professional, in terms of professionalism, increased productivity, and improvement in the patient care process. It was found, together with clinical professionals, that in addition to obtaining good results in the different algorithms proposed, they are more accurate than the results of traditional mechanisms. Providing value in terms of evaluation time, criteria, rigor and improvement in the clinical practice.

Keywords

Úlceres; Ferides i lesions; Peus; Diabetis; Intel·ligència artificial; Sistemes d'ajuda a la decisió; Pressure ulcers; Chronic wounds; Artificial intelligence; Help system and decision support

Subjects

61 - Medical sciences

Knowledge Area

Intel·ligència artificial

Documents

tesdoc_a2022_reifs_david_impacte_millora.pdf

4.766Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)