Contributions to research on Full-Range Leadership theory: The positive effects of Transformational Style in Multicultural and Multigenerational Teams

Author

Valldeneu Rosell, Marc

Director

Tarrats Pons, Elisenda

Codirector

Ferràs Hernández, Xavier

Date of defense

2022-07-07

Pages

187 p.Department/Institute

Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Departament d'Economia i Empresa

Doctorate programs

Dret, Economia i Empresa

Abstract

Liderar un equip amb eficàcia és un factor molt important per a qualsevol líder o organització que vulgui aconseguir els seus objectius. La recerca de la tesi es va dur a terme per tal d’investigar i entendre la relació entre els estils de lideratge amb els resultats organitzatius, el compromís de l’empleat i les diferències generacionals a través de tres estudis específics. Per a la investigació global es va utilitzar el qüestionari de lideratge multifactor (MLQ) de Bass i Avolio (2004) i l'escala d'implicació laboral d'Utrecht (UWES-17). La mostra de l'estudi estava formada per 167 enquestats. Els resultats de la tesi van aportar contribucions importants i originals per validar i ampliar les evidències dels beneficis de l'estil de lideratge transformacional. La tesi conclou que els comportaments transformacionals son els que tenen més impacte positiu sobre els resultats organitzatius, el compromís laboral i la satisfacció dels empleats millennials.


Liderar un equipo con eficacia es un factor muy importante para cualquier líder u organización que quiera conseguir sus objetivos. La investigación de la tesis se llevó a cabo para investigar y entender la relación entre los estilos de liderazgo con los resultados organizativos, el compromiso del empleado y las diferencias generacionales a través de tres estudios específicos. Para la investigación global se utilizó el cuestionario de liderazgo multifactor (MLQ) de Bass y Avolio (2004) y la escala de implicación laboral de Utrecht (UWES-17). La muestra del estudio estaba formada por 167 encuestados. Los resultados de la tesis aportan importantes y originales contribuciones para validar y ampliar las evidencias de los beneficios del estilo de liderazgo transformacional. La tesis concluye que los comportamientos transformacionales son los que tienen mayor impacto positivo sobre los resultados organizativos, el compromiso laboral y la satisfacción de los empleados millennials.


Leading a team effectively is a very important factor for any leader or organization that wants to achieve success and its goals. The thesis research was conducted in order to investigate and understand the relationship between leadership styles and organizational outcomes, employee engagement, and generational differences through three specific studies. Bass and Avolio’s (2004) multifactorial leadership questionnaire (MLQ) and the Utrecht labor involvement scale (UWES-17) were used for the global research. The study sample consisted of 167 respondents. The results of the thesis made important and original contributions to validate and expand the evidence of the benefits of the transformational leadership style. The thesis concludes that transformational behaviors are the ones that have the most positive impact on organizational outcomes, employee engagement, and millennial job satisfaction. Each leader who wishes to manage teams successfully may benefit from analyzing their inner style and implement transformational behavioral approaches towards their teams.

Keywords

Lideratge; Empreses--Direcció i administració; Millennials; Satisfacció; Esforç; Compromís laboral; Desenvolupament organitzatiu; Leadership; Organizational Development; Management

Subjects

65 - Communication and transport industries. Accountancy. Business management. Public relations

Knowledge Area

Lideratge

Documents

tesdoc_a2022_valldeneu_marc_contributions_research.pdf

34.46Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

This item appears in the following Collection(s)