Tertulias dialógicas promotoras de nuevas masculinidades alternativas en educación primaria. Un análisis desde los actos comunicativos dialógicos para la prevención de la violencia de género.

Author

Canal Barbany, Josep Maria

Director

García Yeste, Carme

Rios González, José Oriol

Date of defense

2022-07-25

Pages

260 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Filologies Romàniques

Abstract

El present investigació mostra els resultats de l’aplicació de les Tertúlies Dialògiques a tres escoles de primària amb la finalitat d’analitar els efectes que té aquesta Actuació Educativa d’Èxit en les actituds dels nens. L’estudi examina l'impacte que generen les Tertúlies Dialògiques en les relacions i en les actituds que mantenen els nens, tenint en compre la transformació dels Actes Comunicatius. L'objectiu d’aquesta investigació es centra a avaluar si promouen actutuds de Noves Masculinitats Alternatives que contribueixen a la superació de la violència de gènere, basades en la autoconfiança, la seguretat, el coratge, així com el rebuig a la violència, elements que generen atractiu i valor social. La Metodologia Comunicativa és l'enfoc metodològic perquè té en compte les diferents veus de les persones participants, mitjançant tècniques de recollida d’informació que valoren el diàleg igualitari dels diversos participants. Les persones que participen a la investigació contribueixen amb el seu coneixement de la realitat, mentre que les persones investigadores aporten el coneixement científic acumulat.


La presente investigación muestra resultados de la aplicación de las Tertulias Dialógicas en tres escuelas de educación primaria con la finalidad de analizar los efectos que tiene, concretamente, en los niños (se trata en masculino específicamente). El estudio examina las relaciones y las actitudes que los niños mantienen, teniendo en cuenta la transformación de los Actos Comunicativos. El objetivo de esta investigación se centra en analizar si promueven actitudes de las Nuevas Masculinidades Alternativas que contribuyen a la superación de la violencia de género, basadas en la autoconfianza, la seguridad y la valentía, y el rechazo a la violencia, elementos que generan atractivo y valor social. La Metodología Comunicativa es el enfoque metodológico utilizado porque tiene en cuenta las diferentes voces de las personas participantes, a través de técnicas de recogida de información que valoran en el diálogo igualitario los diversos argumentos. Las personas que participan en la investigación aportan su conocimiento de la realidad, mientras que las personas investigadoras aportan el conocimiento científico acumulado.


The present research shows the results of the application of the Dialogic Gatherings in three elementary schools with the purpose of analyzing the effects it has, specifically, on boys (it deals specifically with boys). The study examines the relationships and attitudes that the children maintain, taking into account the transformation of the Communicative Acts. The objective of this research focuses on analyzing whether they promote attitudes of the New Alternative Masculinities that contribute to overcoming gender violence, based on self-confidence, security and courage, and the rejection of violence, elements that generate attractiveness and social value. The Communicative Methodology is the methodological approach used because it takes into account the different voices of the participants, through information collect techniques that value in the egalitarian dialogue the various arguments. The people who participate in the research contribute their knowledge of reality, while the researchers contribute their accumulated scientific knowledge.

Keywords

Tertúlies Dialògiques; Noves Masciuinitats Alternatives; Prevenció de la violència de gènere; Tertulias Dialógicas; NAM; Prevención Violencia de género; Dialogic Gatherings; Prevention of gender violence

Subjects

3 - Social Sciences; 373 - Kinds of school providing general education

Knowledge Area

Arts i humanitats

Documents

TESI Josep Maria Canal Barbany.pdf

1.838Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)