La fiesta como escena cultural subterránea de las revistas La Regla Rota y la PUSmoderna en la Ciudad de México 1985-1992

Author

Paredes Pacho, José Luis

Director

Vazquez Mantecón, Álvaro

Calle Romero, María Isabel

Date of defense

2022-10-14

Pages

422 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Filologies Romàniques

Abstract

Aquesta investigació estudia la relació de les revistes La Regla Rota (1984-1987) i La PUSmoderna (1989-1997) amb les festes que organitzaven en un bar i en un fòrum cultural entre els anys 1985-1992. Les dues publicacions van estar dirigides per Rogelio Villarreal, gairebé sempre amb la col·laboració de Ramón Sánchez Lira. Totes dues van formar part de circuits culturals paral·lels als sistemes d'art establerts. La investigació abasta el període 1985-1992, sota la consideració que tant les pàgines com les festes organitzades per les revistes van constituir un espai d'articulació de les escenes subterrànies irreverents del període. Aquest projecte busca dilucidar com la festa va influir en la visceralitat, la visualitat i el llenguatge d'aquestes revistes i, a la inversa, com els continguts de les revistes es van reflectir també a les seves festes. Però, a més, quin va poder ser el sentit de la festa en si mateixa. La nostra hipòtesi planteja que el sentit primordial de La Regla Rota i La PUSmoderna, en la seva visualitat i el seu llenguatge càustic, radicava en una marginalitat alimentada per la festa habitada per cossos dissidents (roquers, bohèmia, sectors LGTB, feminismes, subcultures).


Esta investigación aborda las revistas La Regla Rota (1984-1987) y La PUSmoderna (1989-1997) a partir de su relación con las fiestas que organizaban en un bar y en un foro cultural entre los años 1985-1992. Las dos publicaciones estuvieron dirigidas por Rogelio Villarreal, casi siempre con Ramón Sánchez Lira. Ambas formaron parte de circuitos culturales paralelos a los sistemas de arte establecidos. La investigación abraca el periodo 1985-1992, cuando las páginas y las fiestas organizadas por las revistas configuraron un espacio de articulación de las escenas subterráneas irreverentes del periodo. Esta investigación dilucida qué tanto la fiesta influyó en la visceralidad, visualidad y lenguaje de estas revistas. Y a la inversa, qué tanto los contenidos de las revistas se reflejaron en sus fiestas. Además de cuál pudo ser el sentido de la fiesta en sí misma. Nuestra hipótesis plantea que el sentido primordial de La Regla Rota y La PUSmoderna, en su visualidad y lenguaje cáustico, radicaba en una marginalidad alimentada por la fiesta habitada por cuerpos disidentes (roqueros, bohemia, sectores LGTB, feminismos, subculturas). Una fiesta que se enunciaba desde la marginalidad.


This research focuses on the magazines La Regla Rota (1984-1987) and La PUSmoderna (1989-1997), stemming from their and their relationship with the parties these publications organized in a bar and in a cultural center during the years 1985-1992. The two publications were directed by Rogelio Villarreal, most of the time with Ramón Sánchez Lira. Both magazines were part of cultural circuits that were parallel to established art systems. The research covers the period 1985-1992, when the magazines and the parties they organized, configured an articulated space for the irreverent underground scenes of that period. This research elucidates how much the party influenced the viscerality, visuality and language of these magazines. And conversely, how much the contents of the magazines were reflected in their parties. In addition to what the meaning of the party itself could be. Our hypothesis argues that the primary meaning of La Regla Rota and La PUSmoderna's visuality, and caustic language, lay in the marginality of a party inhabited by dissident bodies (rockers, bohemia, LGBT sectors, feminisms, subcultures). A party that enunciated itself from its marginality. A form of festive practice and consumption, where jokes and insolence were a form of social criticism that parted from art and magazine systems

Keywords

revistes; cultura; subterrània; Revistas; Subterráneo; Magazines; Culture; Underground

Subjects

3 - Social Sciences; 316 - Sociology; 82 - Literature; 93 - History. Auxiliary sciences of history. Local History

Knowledge Area

Arts i humanitats

Documents

TESI José Luis Paredes Pacho.pdf

64.61Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)