El carrer interior amb escala origen i identificació d'un tipus

Author

Ubach, Antoni

Director

Bohigas i Guardiola, Oriol

Date of defense

1987-04-02

ISBN

8469034308

Legal Deposit

B.3306-2007Department/Institute

Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Projectes Arquitectònics

Abstract

La present tesis doctoral te el proposit de reconeixer una nova caracteristica tipologica de l'arquitectura moderna el tret mes significatiu de la qual es la conjuncio de dos elements arquitectonics de llar us: el carrer i l'escala. Abans pero d'entrar en la identificacio de la nova caracteristica tipologica s'indagaen cada un dels elements esmentats a fi d'estudiar-ne l'evolucio que ha permes ala fi el gest tipologic nou. El carer es un element urba la consolidacio del qual es perd en els origen de la historia. Les caracteristique d'aquest element per una banda de cami ide lloc per l'altreson les que van interessar a l'arquitectura post-industrial la qual justament va iniciar el proces de manllevament del carrer fins a incorporar-lo en el repertori dels elements manipulats per l'arquitectura moderna. Per medi de l'analisis de tres instans en el cami de la incorporacio del carrer veurem com a la fi aquest s'integra en l'arquitectura en les dues vessants mes significatives: les circulatories o de lligam intern i la de lloc o gressol per a la comunicacio i la informacio. <br/>Per l'altre banda s'indaga en l'escala que com a element te innombrales fesonomies de les que en un anex es posen en relleu algunes tals com: valors i conografics simbolics capacitats d'expresio literaries cinematografiques... . Pero a la fila que mes interessa des de la tesis doctoral es la capacitat articuladora. En el periode giedion anomena com a primera concepcio espacial de l'arquitectura en el que el tret mes significatiu es que l'espai es extern ja l'escala la desplega aquesta capacitat. Al llarg de la segona concepcio quan ja s'ha interioritzat l'espai tambe l'escala desplega aquesta capacitat alllarg d'un proces que s'inicia en l'epoca medieval que aconsegueix la plenitud en el barroci que en el tercer capitol es objecte d'un estudi acurat. Finalment es procedeixa la identificacio del nou tipus per medi de l'estudi de quinze projectes escollits dins del periode de l'arquitectura moderna i que cobreixen un espai que va des del pavello a paris de melnikov fins a la casa comunal a roma de a. Anselmi. L'estudi de cada un d'ells s'ha fet en les dues vessants: la grafica i la historiografica. Amb aquest ventall s'aconsegueix aillar del fet arquitectonic mes proxim al model els trets mes abstractes que permeten identificar el tipus. La definicio del qual es fa al llarg del sise capitol de les conclusiones.

Keywords

carrer interior; disseny arquitectònic; escales; arquitectura; ciències de les arts i les lletres

Subjects

72 - Architecture

Knowledge Area

6201

Documents

01AUN01de02.pdf

58.70Mb

02AUN02de02.pdf

40.41Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)