Encuentros y desencuentros entre saberes populares y académicos: permanencia e inclusión epistémica en una Universidad Sureada

Author

Alves Romão, Tatiana

Director

Comas D'Argemir Cendra, Maria Dolors

Scarcelli, Ianni Regia

Date of defense

2022-07-08

Pages

157 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball Social

Abstract

Des de la perspectiva del Sociodrama l'objectiu és reflexionar sobre la permanència de grups o comunitats, abans al marge, de la Universitat pública Brasilera del segle XXI. Mira la inclusió epistémica, representada per les trobades entre sabers populars i el coneixement acadèmic. Existeix una diversitat d'institucions dedicades a l'Educació Superior ahillades amb les seves missions i propostes polític-pedagògiques, algunes permeten l'accés, però no garanteixen la permanència i per a mantenir-se, és necessari desprendre's de pràctiques, creences i referents culturals per a assumir la toga acadèmica, cosida al nord en els motlles hegemònics. Entre el privilegi del saber per a les elits i la formació professional de les grans masses, hi ha el ponts en procés de construcció la qual cosa vincula la universitat al poble. Algunes d'aquestes institucions es 'surean' en si mateixes per a albergar lo popular. La Universitat Federal del Sud de Badia (UFSB) va ser triada com a territori 'protagonista' per què autodenominés amb vocació inclusiva. El marc teòric guiat pel pensament de Moreno Freire, Colomí Rivière, Quijano i Mignolo permet, amb la lent de la colonialitat, comprendre els drames de les comunitats que ingressen a la Universitat.


Desde la perspectiva del Sociodrama el objetivo es reflexionar sobre la permanencia de grupos/comunidades, antes al margen, de la Universidad pública Brasileña del siglo XXI. Mira se la 'inclusión epistémica', representada por los encuentros entre saberes populares y el conocimiento académico. Existe una diversidad de instituciones dedicadas a la Educación Superior ataviadas con sus misiones y propuestas político-pedagógicas, algunas permiten el acceso, pero no garantizan la permanencia y para mantenerse, es necesario desprenderse de prácticas, creencias y referentes culturales para asumir la toga académica, cosida al norte en los moldes hegemónicos. Entre el privilegio del saber para las élites y la formación profesional de las grandes masas, hay la margen puentes en proceso de construcción lo cual vincula la universidad al pueblo. Algunas de estas instituciones se 'surean' a sí mismas para albergar lo popular. La Universidad Federal del Sur de Bahía (UFSB) fue elegida como territorio 'protagonista' por qué autodenominase con vocación inclusiva. El marco teórico guiado por el pensamiento de Moreno, Freire, Pichón Rivière, Quijano y Mignolo permite, con la lente de la colonialidad, comprender los dramas de las comunidades que ingresan a la Universidad.


By Sociodrama’s perspective, to reflect on the permanence of groups/collectives, previously on the margin, in Higher Education is the Brazilian 21st century’s. We look at the “epistemic inclusion”, represented by the Encounters between popular and academic knowledge. A diversity of institutions dedicated to Higher Education rise dressed in their missions and political-pedagogical proposals. Some of them allow access, but do not guarantee the permanence. In order to stay, you have to undress yourself of practices, beliefs and cultural references to assume the academic gown, which was sewn at north in the hegemonic mold. In the paths between knowledge privilege to the elite and factory floor education to the masses, there are bridges under construction in the margin, which connect the University and the people. Some of these institutions guide themselves to the south in order to shelter the popular. The Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) was Elected as protagonic territory because it have a — self-nominated — inclusive vocation. The theoretical framework oriented by the thoughts of Moreno, Freire, Pichon-Rivière, Quijano and Mignolo allows to, with the coloniality lens, understand the communities’ dramas that get in the university

Keywords

permanència; inclusió epistémica; Sociodrama Intern; inclusión epistémica; Sociodrama Interno; Permanence; epistemic inclusion; Inner Sociodrama

Subjects

159.9 - Psychology; 371 - Education and teaching organization and management; 378 - Higher education. Universities. Academic study; 572 - Physical anthropology

Knowledge Area

Arts i humanitats

Documents

TESI Tatiana Alves Romão.pdf

1.931Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)