La producció de l’espai al Poblenou contemporani: nous actors socials 22@, moviment veïnal i neoliberalisme institucional

Author

Puigbó Testagorda, Josep

Director

Pujadas Muñoz, Joan Josep

Date of defense

2023-01-16

Pages

524 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball Social

Abstract

Aquesta investigació doctoral s’aproxima a les relacions socials materials i simbòliques vinculades a la producció de l’espai del Poblenou contemporani per mitjà del pla urbanístic 22@: un projecte per transformar 200 hectàrees del Poblenou -l’antic nucli industrial de Barcelona- en un districte d’oficines tecnològiques. Per fer-ho, s’emprat el mètode etnogràfic i múltiples estudis de cas per tal d’abordar la producció de l’espai com a problema. Això ha permès identificar tres actors protagonistes en el conflicte per la producció del Poblenou: els nous actors socials del 22@ cridats a omplir el nou espai transformat, la població tradicional organitzada políticament pels efectes de la reforma urbana i les pràctiques polítiques neoliberals dels agents institucionals. Adoptant la mirada trialèctica d’Henri Lefebvre, s’ordenen els enfrontaments i contactes que mantenia la triada d‘actors per mitjà de l’acció col·lectiva, un conjunt de representacions espacials i un assortiment de pràctiques sobre el territori.


Esta investigación doctoral se aproxima a las relaciones sociales materiales y simbólicas vinculadas a la producción del espacio del Poblenou contemporáneo a través del plan urbanístico 22@: un proyecto para transformar 200 hectáreas del Poblenou -el antiguo núcleo industrial de Barcelona- en un distrito de oficinas tecnológicas. Para ello, se emplea el método etnográfico y múltiples estudios de caso para abordar la producción del espacio como problema. Esto ha permitido identificar a tres actores protagonistas en el conflicto por la producción de Poblenou: los nuevos actores sociales del 22@ llamados a llenar el nuevo espacio transformado, la población tradicional organizada políticamente por los efectos de la reforma urbana y las prácticas políticas neoliberales de los agentes institucionales. Adoptando la mirada trialéctica de Henri Lefebvre, se ordenan los enfrentamientos y contactos que mantenía la elegida de actores por medio de la acción colectiva, un conjunto de representaciones espaciales y un surtido de prácticas sobre el territorio.


This research approaches the material and symbolic social relations linked to the production of contemporary Poblenou space caused by 22@ urban plan: a project to transform 200 hectares of Poblenou -the former industrial centre of Barcelona- into an innovation district. The ethnographic method and multiple case studies were used in order to address the production of space as an anthropological problem. This perspective identifies three protagonists in the conflict of the production of Poblenou: the new social actors of the 22@ who now fill the transformed space, the traditional population politically organized and the neoliberal political practices of institutional agents. This investigation adopted Henri Lefebvre's trialectic theory to analyse the confrontations and contacts maintained by the actors through their collective action, a set of spatial representations and their practices on the territory.

Keywords

Moviments Socials; Neoliberalisme; Barcelona; Movimientos Sociales; Neoliberalismo; Social Movements; Neoliberalism

Subjects

3 - Social Sciences; 332 - Regional economics. Territorial economics. Land economics. Housing economics. ; 39 - Cultural anthropology. Ethnography. Customs. Manners. Traditions. Way of life; 71 - Physical planning. Regional, town and country planning. Landscapes, parks, gardens

Knowledge Area

Ciències Socials i jurídiques

Documents

TESI Josep Puigbó Testagorda.pdf

14.09Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)