La cooperació i el treball en equip a l’Educació Física: un viatge biogràfic i narratiu a l’educació secundària

Author

Rodríguez Ruano, David

Director

Arumí Prat, Joan

Codirector

Simó, Núria

Date of defense

2023-01-23

Pages

506 p.Department/Institute

Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Departament de Ciències de l'Activitat Física

Doctorate programs

Innovació i Intervenció Educatives

Abstract

La tesi mostra, a través de la narrativa, el procés de cooperació i el desenvolupament de la competència de treball en equip de cinc equips de segon d’ESO a partir de dues unitats didàctiques en les quals s'hibriden dos models pedagògics: el model d’educació esportiva i l’aprenentatge cooperatiu. La investigació parteix de l’actual ensenyament competencial amb la finalitat de transformar l’alumnat en el protagonista del procés d’ensenyament-aprenentatge i desenvolupar unes competències clau per a tota la vida. En la recerca, les veus de l’alumnat i del professor adquireixen un paper fonamental en els processos de cooperació i treball en equip per reflexionar sobre la construcció de coneixement present a l’aula. La perspectiva biogràfica i narrativa de la tesi pretén mostrar la complexitat del procés de cooperació a partir de cinc històries i provocar la reflexió docent per a la millora de les pràctiques educatives.


This thesis demonstrates, through the narrative, the process of cooperation and the development of teamwork competence within five teams of second ESO using two didactic units in which two pedagogical models are hybridized: the sport education model and cooperative learning. This research is based on the current competence learning to make students the protagonists of the teaching-learning process and to develop key life competences. In this research, the voices of the students and the teacher acquire a fundamental role in cooperation and teamwork processes to reflect on the construction of knowledge present in the classroom. The biographical-narrative perspective of this thesis aims to show the complexity of the cooperation process through five stories and to encourage teaching reflection in order to improve educational practices.

Keywords

Cooperació; Treball en equip; Educació Física; Models pedagògics; Educació secundària; Cooperation; Teamwork; Physical Education; Models-Based Practice; Secondary school

Subjects

373 - Kinds of school providing general education

Knowledge Area

Educació física

Documents

tesdoc_a2022_rodriguez_david_cooperacio_treball.pdf

3.777Mb

tesdoc_a2022_rodriguez_david_cooperacio_treball_annex.pdf

1.481Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

This item appears in the following Collection(s)