La comunicación política en las redes Facebook, Twitter e Instagram en la campaña electoral de las elecciones generales del 26 de junio de 2016 en España: análisis comparativo de partidos parlamentarios y extraparlamentarios

Author

Chiva Molina, Ismael

Director

Beriain Bañares, Ana

Codirector

Crisóstomo Gálvez, Raquel

Date of defense

2022-03-15

Pages

576 p.Department/Institute

Universitat Abat Oliba CEU. Departament de Ciències de la Comunicació

Abstract

Aquesta tesi doctoral estudia l'ús que els partits polítics parlamentaris i extraparlamentaris fan dels seus perfils a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram durant la campanya electoral dels comicis generals espanyols del 26 de juny de 2016. A fi de determinar si existeixen divergències en la utilització que els hi donen els uns i els altres en aquest període, i descobrir si conceben aquests canals de manera unidireccional o bidireccional, és examinat el contingut de les seves publicacions a les xarxes socials esmentades al llarg del període referit, així com variables d'anàlisi quantitatiu, com el nombre de reaccions o comentaris que reben aquestes. Amb tot, es conclou que no existeixen discrepàncies en la manera en la qual els uns i els altres empren les seues xarxes socials en campanya. Prioritzen la comunicació unidireccional basada en el model de Press Agentry que definiren Grunig i Hunt.


La presente tesis doctoral estudia el uso que los partidos políticos parlamentarios y extraparlamentarios hacen de sus perfiles en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram durante la campaña electoral de los comicios generales españoles del 26 de junio de 2016. Con el objetivo de determinar si existen divergencias en el uso que les dan unos y otros en este período, y descubrir si conciben estos canales de manera unidireccional o bidireccional, se examina el contenido de sus publicaciones en las redes sociales mencionadas a lo largo de dicho período, así como variables de análisis cuantitativo, como el número de reacciones o comentarios que reciben estas. De tal forma, se concluye que no existen discrepancias en el modo en que unos y otros emplean sus redes sociales durante la campaña electoral. Todos priorizan la comunicación unidireccional bajo el modelo de Press Agentry que definieron Grunig y Hunt.


This doctoral thesis examines the use that parliamentary and extra parliamentary political parties give to their profiles on the social networks Facebook, Twitter and Instagram during the electoral campaign of the Spanish general elections of June 26, 2016. In order to determine if there are any divergences in the use that both of them give to their profiles in this period, and discover if they conceive these channels in a unidirectional or bidirectional way, the content of their publications in these social networks throughout the campaign is examined, as well as variables of quantitative analysis, like the number of reactions or comments they receive. In this way, it is concluded that there are no discrepancies in the way in which parliamentary and extraparliamentary political parties use their social networks in the campaign. They prioritize one-way communication according the Press Agentry model defined by Grunig and Hunt.

Keywords

Campanya electoral; Comunicació política; Partits polítics; Xarxes socials; Campaña electoral; Comunicación política; Partidos políticos; Redes sociales; Election campaign; Political communication; Political parties; Social networks

Subjects

65 - Communication and transport industries. Accountancy. Business management. Public relations

Documents

Chiva_UAOTesis_2021.pdf

2.975Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

This item appears in the following Collection(s)