La "Cultura" per il sistema produttivo. Alla ricerca di nuovi equilibri per una regolazione pubblica a vantaggio delle future generazioni.

Author

Piconese, Alessandra

Director

Cocciolo, Endrius Eliseo

Date of defense

2023-06-14

Pages

189 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Dret Públic

Abstract

En el canviat context normatiu de donar resposta a una crisi sanitària amb aquesta aportació, hem optat per limitar l'observació al tema de la "Cultura", d'aquí el títol "Cultura" en el teixit productiu. L'objectiu és intentar descriure què està passant a la llum del PNR i des dels objectius marcats per la Unió Europea. ens hem concentrat en l'ensenyament de Marc Fumaroli, així com membre de l'Académie française des de 1995. Fortament crític, expressa paraules dures sobre la "Cultura", tal com la va introduir André Malraux a França, [ja que] era el contrari del que la societat de consum exigia tàcitament per preservar la raó i la felicitat." Aquesta és la Metafísica de la "Cultura. "No és ni més ni menys que la fe, i ens sembla al que creiem". Fe oposada per l'educació liberal. ens vam posar en un intent de respondre-ho. El Primer és el tema del tema de recerca: què entenem per Cultura i Patrimoni Cultural? Quina és actualment la seva definició normativa? Què engloba? Quins són els canvis que dicta el nou article 9 de la Constitució? La segona pregunta que cal intentar respondre: quins són els models de regulació estatal del patrimoni cultural?


En el contexto normativo modificado de la respuesta a una crisis sanitaria, esta contribución ha optado por limitar su observación al tema de la "Cultura", de ahí el título "Cultura" en el tejido productivo. El objetivo es intentar describir lo que está ocurriendo a la luz del PNRR y de los objetivos fijados por la Unión Europea. Nos centramos en la enseñanza de Marc Fumaroli, miembro de la Academia francesa desde 1995. Fuertemente crítico, expresa duras palabras sobre la "Cultura". como André Malraux la introdujo en Francia, [porque] era lo contrario de lo que la sociedad de consumo exigía tácitamente para preservar la razón y la felicidad". Esta es la Metafísica de la "Cultura". No es ni más ni menos que una fe, y nos parecemos a lo que creemos". A la fe se opone la educación liberal.


In the changed regulatory context of responding to a health crisis with this contribution, we have chosen to limit the observation to the topic of "Culture," hence the title "Culture" in the productive fabric. The goal is to try to describe what is happening in light of the NRP and from the goals set by the European Union. we dwelt on the teaching of Marc Fumaroli, as well as a member of the Académie française since 1995. Strongly critical, he expresses harsh words about "Culture" , as André Malraux introduced it in France, [since] it was the opposite of what consumer society tacitly demanded in order to preserve reason and happiness." This is the Metaphysics of "Culture." It is neither more nor less than faith, and we resemble what we believe." Faith opposed by liberal education.

Keywords

Dret; Derecho; Law

Subjects

342 - Public law. Constitutional law. Conflict of laws

Knowledge Area

Ciències Socials i jurídiques

Documents

TESI Alessandra Piconese.pdf

3.621Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)