Sarcopènia en pacients amb obesitat severa intervinguts de cirurgia bariàtrica

Author

Comas Martínez, Marta

Director

Ciudin, Andreea

Codirector

Vila Martí, Anna

Date of defense

2023-06-01

Pages

146 p.Department/Institute

Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Departament de Ciències de la Salut

Doctorate programs

Cures Integrals i Serveis de Salut

Abstract

L’obesitat és una malaltia molt prevalent mundialment i que suposa una gran despesa pel sistema sanitari. Cada vegada més es tendeix a arribar als valors extrems d’aquesta malaltia. Fins ara el mètode més efectiu per aconseguir una ràpida pèrdua de pes era la cirurgia bariàtrica (CB), la qual indueix una pèrdua de pes significativa en pacients amb obesitat severa. Tanmateix, a part de reduir significativament el greix corporal, també es pot perdre la massa lliure de greix (MLG). La sarcopènia i, més en concret, l’obesitat sarcopènica han creat gran interès per investigar la prevalença, la fisiopatologia i tractaments que es poden utilitzar per reduir-la, no només en edats avançades sinó també en pacients joves (<60 anys). Les principals conclusions d’aquest estudi són: hi ha una pèrdua precoç de MLG durant els primers mesos post CB, així com una reducció dràstica del metabolisme basal. Suplementar amb complements específics evita perdre MLG.


La obesidad es una enfermedad muy prevalente mundialmente y supone un gran gasto para el sistema sanitario. Cada vez se tiende más a alcanzar los valores extremos de esta enfermedad. Hasta ahora el método más efectivo para conseguir una rápida pérdida de peso era la cirugía bariátrica (CB), que induce una pérdida de peso significativa en pacientes con obesidad severa. Sin embargo, aparte de reducir significativamente la grasa corporal, también puede perderse masa libre de grasa (MLG). La sarcopenia y, más en concreto, la obesidad sarcopénica han creado gran interés para investigar la prevalencia, la fisiopatología y tratamientos que se pueden utilizar para reducirla, no sólo en edades avanzadas sino también en pacientes jóvenes (<60 años). Las principales conclusiones de este estudio son: existe una pérdida precoz de MLG durante los primeros meses post CB, así como una reducción drástica del metabolismo basal. Suplementar con complementos específicos evita perder MLG.


Obesity is a prevalent disease worldwide and is a considerable expense for the healthcare system. More and more, we tend to reach the extreme values of this disease. Until now, the most effective method to achieve rapid weight loss was bariatric surgery (BS), which induces significant weight loss in severely obese patients. However, you can also lose fat-free mass (FFM) apart from significantly reducing body fat. Sarcopenia and, more specifically, sarcopenic obesity has created great interest in investigating the prevalence, pathophysiology and treatments that can be used to reduce it, not only in advanced ages but also in young patients (<60 years). The main conclusions of this study are: there is an early loss of FFM during the first-month post-BS, as well as a drastic reduction in basal metabolism. Supplementing with specific supplements prevents losing FFM.

Keywords

Obesitat; Cirurgia bariàtrica; Sarcopènia; Obesity; Bariatric surgery

Subjects

616.3 - Pathology of the digestive system. Complaints of the alimentary canal

Knowledge Area

Salut

Documents

tesdoc_a2023_comas_marta_sarcopenia_pacients_obesitat.pdf

1.851Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)