Norma i variació sintàctiques a la Gramàtica de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (2016)

Author

Benavent Llinares, Laia

Director

Nogué Serrano, Neus

Tutor

Nogué Serrano, Neus

Date of defense

2023-07-03

Pages

359 p.Department/Institute

Universitat de Barcelona. Facultat de Filologia

Abstract

[cat] Aquesta tesi analitza el paper de la variació lingüística a l’hora d’establir la norma sintàctica de la Gramàtica de la llengua catalana, publicada per l’Institut d’Estudis Catalans (2016). En el primer capítol, es presenta l’estudi, els objectius i les hipòtesis. En el segon, s’estableix el marc teòric de la recerca, a partir dels conceptes de llengua estàndard, llengua normativa, gramaticografia, norma i discurs normatiu, i la metodologia. En el tercer, s’introdueixen els antecedents. En el quart, cinquè i sisè capítols, s’analitzen els enunciats del corpus en funció del tipus de variació que contenen, és a dir, variació dialectal, variació funcional o la combinació dels dos tipus. En el setè i últim capítol, es presenten les conclusions generals de l’estudi. Finalment, s’afegeixen tres annexos.


[spa] Esta tesis analiza el papel de la variación lingüística en la configuración de la norma en la Gramàtica de la llengua catalana, publicada por el Institut d’Estudis Catalans (2016). En el primer capítulo, se presenta el estudio, los objetivos y las hipótesis. En el segundo, se establece el marco teórico, a partir de los conceptos de variedad estándar, lengua normativa, gramaticografía, norma y discurso normativo, y la metodología. En el tercero, se establecen los antecedentes. En los capítulos cuatro, cinco y seis, se analizan los enunciados del corpus atendiendo al tipo de variación; es decir, según si se vinculan con la variación dialectal, la variación funcional, o ambas. En el séptimo y último capítulo, se presentan las conclusiones generales del estudio. Finalmente, se añaden tres anexos.


[eng] This thesis seeks to analyse the role of linguistic variation when establishing the norm in the Gramàtica de la llengua catalana (Grammar of the Catalan Language), published by the Institut d’Estudis Catalans (2016). On chapter one, we present the research, the aims, and the hypothesis. On chapter two, we establish the theoretical framework, based on the concepts of standard language, normative language, codification, grammaticography, norm and normative discourse, and the methodology. On chapter three, we present the background. On chapters four, five and six, the corpus statements are analysed according to the different types of variation (dialectal variation, functional variation, and the combination of both). On chapter seven, we present the conclusions. Finally, we add three annexes.

Keywords

Gramàtica; Gramática; Grammar; Normalització lingüística; Normalización lingüística; Language standardization; Institut d'Estudis Catalans; Català; Catalán; Catalan language

Subjects

81 - Linguistics and languages

Knowledge Area

Ciències Humanes i Socials

Note

Programa de Doctorat en Estudis Lingüístics, Literaris i Culturals

Documents

LBL_TESI.pdf

6.436Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)