Análisis del dolor y analgesia en cirugía de la uña del hallux. Caracterización y ponderación de factores predictores y asociados de dolor y analgesia

Author

Riu Gispert, Lluís Miquel

Director

Gironès García, Xavier

Codirector

Escalona Marfil, Carles

Date of defense

2023-05-05

Pages

237 p.Department/Institute

Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat de Ciències de la Salut de Manresa

Doctorate programs

Cures Integrals i Serveis de Salut

Abstract

Es va realitzar un estudi prospectiu observacional i longitudinal a 115 participants adults amb una mitjana d’edat de 51,4 anys, sotmesos a cirurgia de la ungla. Es va analitzar el dolor i l’analgèsia i es varen caracteritzar els factors que influïen, ponderant els predictors i associats de dolor i analgèsia postoperatoria. El dolor es va mesurar amb una escala numèrica, l’analgèsia i la necessitat de rescat així com el dolor, es van recollir en un qüestionari que es va donar a cada pacient. Una característica innovadora va ser mesurar l’activitat bípeda amb un dispositiu d’activitat per analitzar l’influencia. Els principals resultats obtinguts varen ser que el dolor es moderat els primers dies de postoperatori i que el sexe, l’edat, l’ansietat, la tècnica quirúrgica i la pressió de l’embenat son predictors de dolor, i una major activitat bípeda està associada a menor dolor i demanda analgèsica.


Se realizó un estudio prospectivo observacional y longitudinal a 115 participantes adultos con una media de edad de 51,4 años, sometidos a cirugía de la uña. Se analizó el dolor y la analgesia y se caracterizó las variables que influían, ponderando los factores predictores y asociados de dolor y analgesia postoperatoria. El dolor se midió con una escala numérica, la analgesia y la necesidad de rescate, así como el dolor, se recogieron en un cuestionario que se dio a cada paciente. Una característica innovadora fue medir la actividad bípeda con un dispositivo de actividad para analizar su influencia. Los principales resultados obtenidos fueron que el dolor es moderado en los primeros días de postoperatorio y que el sexo, la edad, la ansiedad, la técnica quirúrgica y la presión del vendaje son predictores de dolor, y una mayor actividad bípeda está asociada a menor dolor y demanda analgésica.


A prospective observational and longitudinal study was carried out on 115 adult participants with a mean age of 51.4 years, undergoing nail surgery. Pain and analgesia were analyzed and the influencing variables were characterized, weighing the predictive and associated factors of postoperative pain and analgesia. Pain was measured with a numerical scale, analgesia and the need for rescue, as well as pain, were collected in a questionnaire that was given to each patient. An innovative feature was measuring bipedal activity with an activity device to analyze its influence.

Keywords

Cirurgia; Ungles; Dolor postoperatori; Anestèsia; Ansietat; Analgèsia; Dolor; Surgery; Nails; Postoperative period; Anesthesia; Analgesia; Anxiety

Subjects

617 - Surgery. Orthopaedics. Ophthalmology

Knowledge Area

Salut

Documents

This document contains embargoed files until 2024-05-04

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

This item appears in the following Collection(s)